Ny ledelse i BIS

4. mars ble det avholdt generalforsamling ved BIS Bergen. Kveldens agenda var å sette nytt hovedstyre i studentsamfunnet BIS for skoleåret 2016/2017.

Generalforsmaling i BiS

Hver vår avholdes det generalforsamling ved BI for å sette nytt styre for studentsamfunnet BIS. Gjennom appeller velges de frem av studentene ved BI, og inntrer sitt nye verv 1. juli.

I perioden mellom Generalforsamlingen og inntredelsesdatoen foregår det en overlappingsperiode. Overlappingsperioden innebærer at det gamle styret lærer det nye styret hvordan arbeidsoppgavene og deres roller skal gjøres. Blant annet skal årets leder, Tor Olav Madland, sende stafettpinnen videre til den nyvalgte lederen for neste skoleår, Fredrik Knutsen Hegdal.

Fredrik Knutsen Hegdal trår inn som leder i neste periode. Hegdal har tatt seg tid til å svare på noen spørsmål angående blant annet sin motivasjon for å bli leder for BIS. Slik responderer han:

Hva var din motivasjon til å stille som leder for BIS?

– Etter mine to perioder i BIS har motivasjonen, og ønsket om å være leder, det siste året bare økt. Det å ta del i en så fortvoksende og spennende organisasjon er utrolig lærerikt og har vært fantastisk fra første dag. BI studentsamfunn har aldri hatt en mer engasjert studentmasse, og planene for det kommende året er større enn noen gang. Å få muligheten til å være leder i den kommende perioden er noe jeg ser på som et stort privilegium, og gleder meg til å ta fatt på det kommende året!

Hva gjør deg egnet som leder?

– Jeg har gjennom mine to år i BI studentsamfunn fått være med som engasjert både i ledelsen i Bergen og sentralledelsen i BIS. Erfaringer og refleksjoner rundt arbeidet som har blitt gjort gjennom disse periodene vil være svært nyttig for meg å ta med meg inn i det nye året som leder. Min bakgrunn innen HR og arbeid med mennesker tror jeg også vil være verdifull når jeg skal lede et styre. Utover erfaringer jeg har opparbeidet meg i BIS har jeg bakgrunn fra en idrettskarriere og som klimaambassadør for UNICEF. Dette gjør at jeg har erfaring fra flere områder og organisasjoner. Det å være leder vil alltid bringe utfordringer, men sammen med det nye styret er jeg sikker på at vi kommer oss gjennom de utfordringene og problemstillingene som måtte dukke opp.

12177797_10154099889450962_2021349482_n
Ny leder av BIS, Fredrik Knutsen Hegdal. Foto: Kristoffer Saez.

 Den nyvalgte lederen påpeker at gjennom det siste året har det blitt lagt ned mye arbeid rundt muligheten for å engasjere seg i studentsammet.

– Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å tilby flere lavterskeltilbud til studentene som skal treffe enda flere. Dette innebærer blant annet en satsing på idretten, flere aktiviteter på skolen og en større bevisstgjøring av hvilke muligheter studentene har. Styrking av ”campus-følelsen”, og å bygge en større tilhørighet til skolen og organisasjonen er noe jeg vil arbeide hardt for å oppnå.

Han forteller at BIS det kommende året skal gjennom en stor organisatorisk forandring etter en restrukturering av organisasjonen.

– Arbeidet rundt den nye strukturen har vært omfattende og det vil være svært viktig å følge implementeringen av denne endringen kontinuerlig slik at resultatet blir så bra som mulig.

 

Slik ser det nye styret ut

Leder: Fredrik Knutsen Hegdal

Økonomiansvarlig: Cecilie Tiedemann Gjersøe

Marked- og næringslivsansvarlig: Lars-Håkon Fjelltveit

PR- og kommunikasjonsansvarlig: Bahar Darabi

Fagansvarlig: Robert Tokheim

Eksternansvarlig: Alice Beate Holm

Internansvarlig: Byron Varner

Prosjektkoordinator: Vidar Windsland

HR-ansvarlig: Josef Jaber

Author: Benedicte Lynum