På vei mot differensiert treningsavgift?

23.november hadde Studentparlamentet på UiB et møte, hvor blant annet Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) deltok. DERA er en studentpolitisk gruppe i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og Velferdstinget i Bergen, som ønsker en mer inkluderende studentpolitikk for studenter.

Differansiert treningsavgift

På møtet fikk de gjennomslag for et forslag om differensiert treningsavgift i Bergen. Dette forslaget innebærer at studenter som inngår i institusjoner som bidrar minst til SiB, må betale en ekstra sum for å være medlem av Sib Trening. Hensikten er å forbedre økonomien til SiB.

– Vi håper et slikt incentiv vil føre til at utdanningsinstitusjonene som ikke betaler sin rettferdige del til SiB-samarbeidet, vil gjøre det i fremtiden, heter det på deres Facebook-side.

Dette innebærer blant annet at avgiften studenter betaler til SiB Trening avhenger av deres studievalg.

– Dette vil fungere som et incentiv slik at studentene ved disse institusjonene kan jobbe opp mot ledelsen for å sikre økte bidrag fra sin institusjon. Når bidragene kommer vil avgiften justeres, kommenterer de videre på Facebook-siden sin.

Likt bidrag som sluttmål

Jørgen Sundt, medlem av DERA, stilte til et kort intervju for å forklare nærmere.

Hvordan har dere tenkt å gjennomføre dette i praksis hvis det blir vedtatt?

– Vi har bedt SiB se på hvordan en slik løsning kunne vært. Hvis vi tar utgangspunkt i hvordan det fungerer i Oslo vil det være slik at det er hvilken utdanningsinstitusjon du studerer på som avgjør hvor mye du betaler i treningsavgift, uttaler Sundt i intervju med Kontrast1.

– Ulik prising har ikke vært spesielt godt likt av studentene i Trondheim.

Sundt argumenterer med at et lignende tiltak er prøvd ut i både Oslo og Trondheim, og har fungert bra der. Sluttmålet deres er at alle institusjonene skal bidra likt, noe som vil føre til at studentene slipper å ta denne økonomiske belastningen etter hvert.

Espen Munvik, velferdsdirektør ved SiT, kommenterer også saken ut i fra hvordan dette har blitt gjort i Trondheim.

– I Trondheim har det vært differensiert treningsavgift fra 90-tallet og frem til høsten 2015. Grunnen til at dette ble innført var at NTNU støttet SiT med et relativt stort beløp, mens høgskolen ikke gjorde det.
Fra 1/1-2016 blir NTNU og HiST slått sammen, slik at NTNU vil ha 95 % av studentene i Trondheim. I tillegg innførte SiT idrett lik pris på treningskortene fra august 2015. 
– Ulik prising har ikke vært spesielt godt likt av studentene i Trondheim, tilføyer Munvik.
– Ikke ideelt

– Det er tross alt større sjanse for at BI vil betale mer om deres egne studenter krever at BI skal øke sitt bidra, enn om UiB sine studenter krever at BI skal øke sine bidrag.

Sundt er enig i studenter som påpeker at det kanskje ikke er den beste løsningen å belaste studentene for institusjones manglende bidrag.

DERA ønsker seg differansiert treningspris hos SiB Trening. Foto: DERA
DERA ønsker seg differansiert treningspris hos SiB Trening. Foto: DERA

-Vi er helt enige i at det ikke er ideelt at studentene må betale for deres utdanningsinstitusjon manglende bidrag. Den soleklart beste løsningen er at institusjonene selv bestemmer seg for å bidra mer til SiB-samarbeidet. Det er først når vi over lenger tid ikke klarer å se at institusjonene selv er villige til å bidra til den utviklingen at dette har blitt aktuelt. Forslaget vårt er ikke myntet mot studentene, men for å gi andre utdanningsinstitusjoner intensiver til å økte sitt bidrag, forteller Sundt.

Sundt sier videre at DERA håper på at dersom de andre utdanningsinstitusjonenes velger ikke å bidra mer, vil studentene presse på for at deres institusjon skal gjøre det.

– Det er tross alt større sjanse for at BI vil betale mer om deres egne studenter krever at BI skal øke sitt bidra, enn om UiB sine studenter krever at BI skal øke sine bidrag.

DERA uttaler at de har full forståelse for at noen studenter kan oppfatte det som urettferdig at de må betale mer for å trening. Men de tilføyer at de ser på det som mer urettferdig at studentene ved UiB skal betale mer for SIB-samarbeidet, slik at studentene ved de utdanningsinstitusjonene som ikke betaler like mye skal få samme tilbud.

– Det er hyggelig å spandere middag en gang i blant, men at vi blir bedt om å ta regningen hele året er bare smålig, sier Sundt.

– En siste løsning, som vi finner svært dårlig, hadde vært at vi hadde bedt UiB om å senke sitt bidrag til SiB-samarbeidet ned på nivået til de andre institusjonene. Å påstå at dagens situasjon ikke går utover studentene er nemlig en forenkling som ikke har rot i virkeligheten. Når UiB bidrar med midler til SiB-samarbeidet betyr dette at disse midlene ikke kan benyttes til andre studentfremmende tiltak, som opprettholdelse av seminartilbud i utdanningen, oppussing av bygg og så videre.

Han understreker videre at lokalene UiB lar SiB benytte også kunne blitt benyttet som studentlokaler eller flere lesesalplasser.

– At UiB har vært villige til å bidra så mye har vært med på å generere et bedre tilbud til alle Bergens studenter, men det må samtidig være mulig å forvente at også andre institusjoner, også private eller delprivate, også velger å prioritere fellestilbudet, avslutter uttaler Sundt.

Bjørn Iversen er skeptisk til differensieringen. Foto: Martin Furland/Arkiv
Bjørn Iversen er skeptisk til differensieringen. Foto: Marius Eidem/Arkiv

– Studenter bør ikke beskattes på denne måten

Bjørn Iversen, organisatorisk nestleder ved studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen sier at studenter betaler den samme semesteravgiften uavhengig av hvor de studerer.

– At enkelte institusjoner bidrar i mindre grad er selvsagt uheldig, men å differensiere treningsavgiften basert på studiestedenes bidrag til SiB er å legge den økonomiske byrden for institusjonens manglende bidrag på feil sted. Institusjoner som bidrar i mindre grad må påvirkes for å sørge for økning. Studenter bør ikke beskattes på denne måten, sier han i en melding til Kontrast1.

 

Author: Sana Nazir