Rekordoppslutning på studiebarometeret

Nesten 29 000 studenter har svart på årets studiebarometer, noe som tilsvarer 47 % av målgruppen til undersøkelsen.

Studiebarometeret er en undersøkelse hvor studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. årsstudenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, blir oppfordret til å delta. Undersøkelsen kartlegger studentenes oppfatning av undervisningskvaliteten, studieinnsatsen til studentene og yrkesrelevans. NOKUT, som gjennomfører undersøkelsen er fornøyd med deltagelsen, og NOKUT-direktør Terje Mørland uttaler følgende på NOKUTs egne nettsider:

– Solid svarprosent vitner om at undersøkelsen blir prioritert ute på universitetene og høyskolene. Dette gir mer representative tall, som igjen  gjør Studiebarometeret til et enda bedre verktøy i arbeidet med kvaliteten på utdanningene som tilbys.

Høgskolen i Bergen beste statlige institusjon

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker.  Foto: Håkon Benjaminsen
Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker.
Foto: Håkon Benjaminsen

Private institusjoner knuser de statlige på svarprosent, og Høgskolen Betanien i Fyllingsdalen har en svarprosent på hele 91 %. Av de statlige institusjonene er det Høgskolen i Bergen som ligger på topp med 72 %, altså en vesentlig økning fra fjorårets 49 %. Dette er noe leder i Studentparlamentet, Fredrik Bødkter, er svært fornøyd med.

– Jeg er veldig fornøyd, men ikke overrasket. Studentdemokratiet ved Høgskolen i Bergen er bunnsolid, fra tillitsvalgte til studentråd. Når Høgskolen i tillegg får informasjonsflyten ut til studentene er vi vanskelig å slå. Vi viser oss igjen som en av de utdanningsinstitusjonene i landet med mest engasjerte studenter. Det må HiBsterne berømmes for!

Hva har dette å si for arbeid med studiekvaliteten ved høgskolen?

– Studiebarometeret er kanskje den viktigste undersøkelsen i arbeidet med studiekvalitet. Resultatene fra denne er fundamentet i vårt arbeid med studentenes opplevelse av sine studier. Når 72% av 2. og 5. årsstudentene har svart på undersøkelsen i år får undersøkelsen en helt annen legitimitet enn tidligere. Det går ikke an å se bort fra hva 3 av 4 studenter mener om sine studier.

Har studentparlamentet ambisjoner om å nå like høy svarprosent som de private institusjonene?

– I år var målet vi satt oss sammen studentrådene 70%. Det var en relativ høy målsetting fra 49% i fjor. Vi skal sammenligne oss med de andre statlige høyskolene. At vi i år scorer høyest blant disse er godt som gull, og det er den målsettingen vi skal ta med oss videre. Det skal vi gjøre ved å gjennomføre en grundig evaluering av de tiltakene vi gjorde i år og se på hva som skal til for å stabilisere oss på en like høy svarprosent neste år.

NOKUT har offentliggjort listen med institusjonene med høyest svarprosent. Her ser du oversikten over de best besvarende Bergensinstitusjonene:

Høgskolen Betanien: 91 %
Haraldsplass diakonale høgskole: 84 %
Høgskolen i Bergen: 72 %
Universitetet i Bergen: 43 %

 

Author: Martin Furland