Samtlige styrer vedtar fusjonsforhandlinger

I dag, torsdag, ble det enstemmig vedtatt av Høgskolestyret at det skal arbeides videre mot en fusjon med en eller flere institusjoner på Vestlandet.

Også Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) vedtok i dag at fusjonsforhandlingene fortsetter. Ifølge fusjonsinfo.no er ikke vedtaket fra HiSF like tydelig på at målsetningen er en felles fusjonsplattform som det vedtakene fra HiB og HSH er. Dette grunngis ved bruken av ordet «sonderinger» fremfor «fusjonsforhandlinger». Likevel presiserer Trond Ueland, styreleder ved HiSF, at fusjonsforhandlinger med høgskolene er hovedprioriteringen.

Konkurransedyktig institusjon

Rektor ved Høgskolen, Ole-Gunnar Søgnen, er svært fornøyd med resultatet etter dagens møte. Siv Birgitta Systad/HiB
Rektor ved Høgskolen, Ole-Gunnar Søgnen, er svært fornøyd med resultatet etter dagens møte. Siv Birgitta Systad/HiB

Rektor Ole Gunnar Søgnen er svært glad for dagens styrevedtak.

– Dette viser at Høgskolen i Bergen ser mulighetene for å få til et sterkt landsdelsuniversitet med en profesjons- og arbeidslivsprofil, sier Søgnen i en pressemelding.

Han uttaler videre at Vestlandet trenger en konkurransedyktig institusjon i møte med utfordringene som regionen står overfor, og med tanke på konkurransen nasjonalt og internasjonalt.

– Høgskolen i Bergen har hele tiden vært positive til en fusjon med de to andre høgskolene. Nå ser jeg frem til å sitte rundt bordet og diskutere de mulighetene som ligger i en fusjon, i en åpen dialog med de andre høgskolene.

– Jeg har stor tro på at vi skal få dette til, sier han avslutningsvis.

Fusjon og samarbeid med UiB

Fusjonsforhandlingene vil pågå våren 2016, og allerede fra 1. januar 2017 kan vi få et nytt høgskolesystem på Vestlandet.

På HiB sin hjemmeside konstateres det at i tillegg til fusjonen, vil HiB fortsette arbeidet mot å oppnå universitetsstatus. De skal dermed fortsette utviklingen av et faglig og administrativt samarbeid med Universitet i Bergen.

 

Author: Sana Nazir