Se opp for brev fra Lånekassen

I fjor utførte lånekassen for første gang storkontroll blant studenter som hadde oppgitt at de var borteboere. Nå er årets kontroll i gang.

Har du sagt til lånekassen at du bodde borte i fjor? Da bør du ha dokumentasjonen klar. Tusenvis av studenter vil i nær framtid motta et brev, hvor de må svare innen en gitt frist. Dersom du ikke har mottatt brev, er du en av de heldige som ikke er valgt ut for kontroll i år.

– Brevene blir lagt i studentenes postkasse på Dine sider på lanekassen.no, der det også finnes en rettledning som viser hva studentene skal sende inn, og hvordan. Brevene sendes ut i flere puljer de kommende dagene, sier Marianne Andreassen i en pressemelding fra Lånekassen.

Ha leiekontrakten klar

Dersom du har leiekontrakt er saken enkel. Send inn denne til Lånekassen, og pass på at den er gyldig for hele 2015. Den må også være signert av både deg og utleier.

Dersom du ikke har leiekontrakt, er det litt mer arbeid. Du har da flere muligheter:
– Har du leid bolig uten leiekontrakt, må du få skriftlig erklæring fra utleier for hele perioden.
– Har du bodd gratis et annet sted enn hos foreldrene dine, må du få skriftlig erklæring fra huseier for hele perioden
– Har du bodd sammen med noen som har leiekontrakt uten at du selv er oppført som medleier, må du få bekreftelse fra utleier på at du har bodd der. Det er altså ikke godt nok med bekreftelse fra vedkommende du bodde sammen med.
– Har du bodd sammen med noen som har rett til framleie i sin kontrakt, trenger du bekreftelse fra den du har bodd sammen med, samt kopi av vedkommendes leiekontrakt.
– Er du selv eier av boligen, må du sende din adresse, navn på kommune, gårds- og bruksnummer, seksjons eller andelsnummer og festenummer til lånekassen. Alternativt kan du legge ved kopi av kjøpekontrakten.

Husk å svare

Skulle du glemme å svare eller droppe å svare, kan konsekvensene være svært kjedelige. Lånekassen antar da at du bor hos dine foreldre, og du risikerer å miste støtte for deler av, eller hele det inneværende studieåret. Du vil heller ikke få omgjort lån til stipend for den perioden hvor du mangler dokumentasjon. Dette er også konsekvensen dersom du allerede har oppgitt falske opplysninger til Lånekassen:

– De som blir tatt, vil ikke få omgjort lån til utdanningsstipend, og studentene kan miste framtidig støtte. Dokumentfalsk, eller forsøk på dokumentfalsk, vil bli meldt til politiet, sier Andreassen.

4,6 prosent jukset i fjor

Hele 4,6 prosent av de kontrollerte studentene i fjor, hadde forsøkt å jukse til seg penger fra lånekassen. Dette tilsvarer  2200 studenter, og en sum på 35 millioner kroner. Fordi disse studentene har blitt fratatt retten til støtte i deler av, eller hele studieåret 2015/2016, fører dette til totalt 55 millioner kroner spart for staten og lånekassen.

Author: Martin Furland