SiB refunderer dine helseutgifter

SiB har et eget helsefond som kan vise seg å være svært lønnsomt for deg som har hatt utgifter til lege eller fysioterapeut i 2015.

Alle studenter som var semesterregistrerte ved Studentsamskipnaden i Bergen i perioden helseutgiften inntraff, har rett til å søke støtte. Legeutgifter refunderes etter en egenandel på 500 kroner, og opp til frikortgrensen. I 2015 var denne grensen på 2185 kroner.

Ikke bare legeutgifter

Det er ikke bare legeutgifter man kan få støtte for. Fysikalsk behandling gis også støtte for etter en egenandel på 500 kroner, men er kun gjeldende for fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen.

Har du hatt tannlegeutgifter etter skadet tann som følge av ulykke, støtter SiB 50 % av utgiftene, opp til 10 000 kroner. Dersom du har en skade som gjør at du er avhengig av transport mellom hjem og studiested, kan du få dekket 50 % av også disse utgiftene.

Det lønner seg med andre ord å sjekke hvilke utlegg man hadde til egen helse i 2015, og sjekke om man har rett på støtte fra SiB. Fristen for å søke støtte for 2015 er 15. februar.

Mange penger i omløp

Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Studentsamskipnaden forteller at det i 2015 ble utbetalt 1 110 541 kroner fra Helsefondet i 2015, fordelt på 1053 søknader. Hun presiserer at siden egenandelen er på 500 kroner, så vil det være studenter med to eller flere legebesøk i året som mottar støtte.

Author: Martin Furland