SISOF holder av 15 millioner til nytt studenthus

Om noen år går leiekontrakten på det som i dag heter «Studenthuset Meieriet» i Sogndal ut, og det har vært usikkerhet rundt hva som skjer med bygget etter det. Derfor begynte Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane(SISOF) å se seg om etter tomter. Nå har man landet i en skråning på campus og drømmen om et nytt studenthus er i ferd med å virkeliggjøres.

uten-navnHvor mye bygget vil koste er enda ikke helt klart, men Studentsamskipnaden har gjort et overslag på 35 millioner der halvparten skal hentes rett fra samskipnadens egen pengebinge.

I Kunnskapsdepartementets brev om sammenslåing av studentsamskipnadene datert 19.09.2016 står det at «Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane og Studentsamskipnaden Stord/ Haugesund skal ikke foreta vesentlige økonomiske disposisjoner eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler i perioden frem til sammenslåingen med mindre Kunnskapsdepartementet har godkjent dette»

De siste par ukene har bygget vært ute på høring og man venter byggestart i løpet av 2017, men styreleder Tollak Mikal Kaldheim nekter for at de på noen måte har brutt bestemmelsen fra Kunnskapsdepartementet og sier til Kontrast1 at pengene ble satt av til prosjektet lenge før brevet fra departementet.

 – Har dere gjort økonomiske disposisjoner eller inngått vesentlige foretningsmessige avtaler her?

–  Ingenting. Nei, nei. Det er formalisert en arbeidsgruppe som skal jobbe med prosjektet bestående av både folk fra SISOF, høgskolen og Meieriet. Prosjektet er kanskje ikke slik sett styreklart i Bergen enda, før detaljreguleringen og slikt er på plass, svarer styreleder i SiSOF Tollak Mikal Kaldheim.

Styreleder i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane - Tollak Mikal Kaldheim Foto: Karoline Skarstein
Styreleder i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane – Tollak Mikal Kaldheim Foto: Karoline Skarstein

uten-navnI lokalavisen Porten skrives det at «Etter planen skal studenthuset byggast i fem etasjar i den bratte skråninga mellom Fossbygget og Fosshaugane. Det vil koste omlag 35 millionar kroner og skal mellom anna innehalde konsertlokale, undervisingsrom, kafè og pub. «, og videre at «I framkant av studenthuset vil det komme eit lite gatetun med benkar. Her skal det mellom anna vere ein stor parkeringsplass for syklar og tilkomsten skal i første rekkje bli lagt til rette for gåande og syklande. Kafeen på toppen vil få ein takterasse der du kan sitte og skue utover bygda og fjorden»

 – Det har blitt sagt at man ser for seg byggestart allerede i løpet av 2017, lokalavisen Porten presenterer det nærmest som om murpussen er kjøpt inn. Kan det ikke se ut som at dere egentlig har kommet ganske langt her?

– Vi har satt av 15 millioner. Vi sa jo for lenge siden at vi ville ha dette prosjektet, men det er jo klart, det er enda ikke sendt ut noe anbud, ikke noe slikt. Vi har satt av 15 millioner av vår egenkapital til dette prosjektet.

Bygget skal ligge i skråningen mellom "Fossbygget" til Høgskulen og Sogn Videregående. Foto: Karoline Skarstein
Bygget skal ligge i skråningen mellom «Fossbygget» til Høgskulen og Sogn Videregående. Foto: Karoline Skarstein

 – Kan dere fryse 15 millioner nå like før en sammenslåing? 

– Nei, nei. Det er gjort for lenge siden. De 15 millionene ble fryst i våres tror jeg, det var i hvert fall før min tid. Da ble disse midlene på en måte satt av og sagt at 15 millioner av de pengene vi har på bok skal vi få beholde. Så er det klart at det er ingenting i veien for at et styre kan oppheve et tidligere styrevedtak, men det var ihvertfall det vedtaket vi gjorde.

 –  Studentsamskipnaden i Bergen har fått beskjed fra riksrevisjonen om at de må bruke de neste årene på å bygge opp en større egenkapital. Kan man risikere at disse 15 millionene blir brukt på andre ting enn studenthuset? 

– Det er umulig å svare på. Det som blir spennende og som kanskje er det som bekymrer meg mest, er at i Bergen drifter de jo studenthus på en helt annen måte og da er det klart at de må ta en diskusjon på hvordan de ønsker å forholde seg til studenthus i fremtiden. Det kommer jo an på hvordan det blir bygging. Skal vi gjøre det selv, drifte det selv og ta opp lån eller skal det bygges av en ekstern aktør og ta leiepris. Om man ikke ønsker å binne opp egenkapital er jo det en mulighet, men det er opp til det nye styret. Avslutter Kaldheim.

 

– Kanskje i seneste laget

Linnea Reitan Jensen, leder i Velferdstinget i Bergen forteller at de ikke har diskutert planene om et nytt studenthus, men håper på en god dialog.

– Velferdstinget har ikke diskutert planene om nytt studenthus i Sogndal enda. Når det er sagt, så er det viktig at alle er åpne i denne sammenslåingsprosessen, og at vi får gode prosesser på alt. Planene om studenthus kommer kanskje ut litt i seneste laget, men jeg håper allikevel vi kan få til en god dialog rundt dette.

Author: Karoline Skarstein