Slaget om Jekteviken

Studentsamskipnadens byggeplaner i Jekteviken har vært grunnlag for strid mellom Sydnes og Nøstet Vel, studentsamskipnaden og andre engasjerte studenter i en årrekke. Det er lite som tyder på at det skal roe seg.

I morgen skal komité for miljø og byutvikling nok en gang behandle en klage på byggeplanene i Jekteviken. Stridens kjerne er om SiB har rett til å felle trær i byggeområdet. Velforeningen mener at de selvfølgelig ikke har lov til dette, mens SiB på sin side mener at de er i sin fulle rett. Byrådets innstilling til komitéen er at klagen ikke tas til følge, og at SiB omsider skal kunne starte byggingen.

Strid i sosiale medier

De siste dagene har striden eskalert gjennom flere nyhetssaker og debattartikler i Bergens aviser. Når Sydnes og Nøstet Vel delte en av disse sakene på sine Facebook-sider, gikk studenter til motsvar. En av disse var Sindre Dueland.

Hva er årsaken til at du valgte å gå til motsvar mot velforeningen på Facebook i dag?

– Jeg er mektig lei av den ensidige og løgnaktige måten velforeningen fremstiller saken på.

Hvilke av disse påstandene er løgn?

Dueland snur spørsmålet, og svarer:

– Hvilke av påstandene er ikke løgn? Det meste som skrives om saken gir en ensidig fremstilling hvor SiB og studentene fremstår som bøller. Men i realiteten har velforeningen tapt på nesten alle punkter, fordi de ikke har hold i sine påstander.

Han forteller at Velforening ikke klarer å understøtte sine påstander med bevis, og han stiller spørsmål med hvorfor lokalavisene i Bergen har latt de få bruke seg som et ensidig talerør.

– De bruker lokalavisene som rene propagandakanaler for helt ensidig og villedende informasjon.

Tormod Carlsen er ikke fornøyd med SiBs byggeplaner i Jekteviken.
Tormod Carlsen er ikke fornøyd med SiBs byggeplaner i Jekteviken.

Ikke løgn

Leder i Sydnes og Nøstet Vel, Tormod Carlsen, er ikke enig i at de har spredd løgner.

– I Jekteviken er det blitt mye støy fordi SiB lovte kommunen og naboene mye mer enn de er i stand til å holde.

Han mener at SiB lagde, og fikk bystyret til å vedta, en reguleringsplan som ikke gikk opp.

– Det var ikke plass nok til alt de lovte. De sa de skulle ta vare på alle de etablerte trærne, ha en trafikksikker parkeringsplass for barnehagen og opparbeide grøntområde nedenfor til park for studentene og andre. Så viste det seg at det eneste de fikk plass til var en blokk og noen få parkeringsplasser, mens nesten 90 prosent av trærne måtte felles.

Carlsen påpeker at velforeningen ønsker flere statsfinansierte studentboliger med god kvalitet, og som bidrar til å senke presset på leiemarkedet i Bergen.

– Det er bra for studentene, og det er bra for de som er ferdig med studiene og som har lyst til å fortsette å bo i Bergen sentrum – gjerne med barn.

 

 

Author: Martin Furland