Slik blir Studentsamskipnaden på Vestlandet

Første januar slår Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund. På Velferdstinget i Bergens møte i kveld orienterte styreleder i Studentsamskipnaden i Bergen, Tor Sivertsen Prestegard, om hvordan studentsamskipnaden blir seende ut fra nyttår. 

19. september ble det kjent at Kunnskapsdepartementet besluttet sammenslåing av Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden Stord/Haugesund og Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. Sammenslåingen skal ha virkning fra 1. januar 2017.

Kunnskapsdepartementet gjorde vedtaket uten at Studentsamskipnadene selv hadde kommet til enighet om organisering, som en følge av at forhandlingen mellom de tre ikke nådde fram. Den nye studentsamskipnaden får navnet Studentsamskipnaden på Vestlandet.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet fremhever de at det viktigste er å fremme like god studentvelferd som før.

– Det er en klar forutsetning at sammenslåingen av studentsamskipnadene ikke svekker studentvelferden på noen av studiestedene.

Styreleder i SiB, Tor Sivertsen Prestgard. Her avbildet i forbindelse med bygging av studentboliger i Jekteviken. Foto: Martin Furland
Styreleder i SiB, Tor Sivertsen Prestgard. Her avbildet i forbindelse med bygging av studentboliger i Jekteviken. Foto: Martin Furland

Hovedkontor i Bergen

I likhet med den nye Høgskolen på Vestlandet, vil også samskipnadens hovedsete plasseres i Bergen. Rent formelt er det Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) som bytter navn til Studentsamskipnaden på Vestlandet, mens de to andre overfører sine midler, eiendeler, gjeld og forpliktelser til SiB og legger ned.

Den nye organisasjonen vil ha anslagsvis 38 000 semesterregistrerte studenter fordelt på Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal, Førde, og Florø. Prestegard forteller at det ikke vil bli de store merkbare endringene fra nyttår, og at hovedfokuset vil være  å gi et fortsatt like godt velferdstilbud til alle studentene. De største endringene vil være at semesteravgiftene må harmoneres, at studentsamskipnaden må ha et felles system for økonomi, lønn og personal, samt et felles styre, administrasjon og vedtekter.

Harmoni mellom Studentsamskipnaden og Velferdstinget

Etter Prestegards orientering om sammenslåingen, gjorde Velferdstinget et enstemmig vedtak på at de vil at styrets sammensetning i studentsamskipnaden skal fortsette som før, og at regionene skal få en observatørplass i styret dersom de ikke får valgt inn en representant i styret. Dette er også noe studentsamskipnaden går inn for, og de åpner også for en overgangsordning med observatørplasser i styret.

I følge SiBs nettsider, består dagens styre av ti medlemmer, hvorav fem er studenter. Tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet SiB. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. I den nye samskipnaden vil det som tidligere være opp til institusjonene selv å bli enige om hvem som skal være representert.

 

Author: Martin Furland