Slik kan logoen til HVL bli seende ut

Fredag 21. oktober var interimstyret til Høgskulen på Vestlandet samlet i Sogndal for å avholde historiens andre interimstyremøte der det blant annet ble vist frem et forslag til logo for den nye høgskolen. 

Sondre Johan Haugsdal Riisøen, studentrepresentant fra HiB, var raskt fremme med å påpeke at logoen kanskje lignet litt for mye på partiet Venstre sin «V». Cecilie Fredheim, studentrepresentant fra HSH påpekte imidlertid farge-likheten med logoen til NMBU og Sondre fulgte opp med at kanskje det å se på helt andre farger kunne vært en idé.

Forslag til logo - Matcher med NMBU og Venstre
Forslag til logo – Matcher med NMBU og Venstre.

Målform

Allerede i fusjonsplatformen ble det bestemt at Høgskulen på Vestlandet skulle ha nynorsk som hovedmål, men som offentlig institusjon blir HVL også nødt til å holde 25 % representasjon av bokmål i HVL sin skriftlige kommunikasjon. Fredag ble det diskutert hvor disse 25 % kunne brukes best.

Ingrid Moe Albrigtsen, studentrepresentant fra HiSF, pekte på at en del av rekrutteringsmateriellet burde være på bokmål da flesteparten av studentene i fylket hadde bokmål som hovedmål. Observatør fra HiSF, Åse Neraas, som til daglig er rekrutteringsansvarlig i Sogn og Fjordane, spilte inn at hun i arbeidet med å spre informasjon om høgskolen ikke hadde opplevd at nynorsk var noe hinder for å få bokmålsbrukere til å søke utdanning ved institusjonen.

Sondre Johan Haugsdal Riisøen fra HiB ønsket seg materiell på begge målformer.

Arvid Hallén, Styreleder interimstyret HVL. Foto: Karoline Skarstein
Arvid Hallén, Styreleder interimstyret HVL. Foto: Karoline Skarstein

Studentombud

Høgskulen på Vestlandet skal etter planen ha et studentombud på plass allerede fra nyttår og interimstyret gav fredag merknader til utlysningstekst. Det ble blant annet diskutert hva man ønsket i et studentombud og hvilke kompetanse man skulle etterspørre. Ønsket man en utdannet jurist, en med juridisk erfaring, juridisk forståelse og så videre? Ingrid Moe Albrigtsen uttalte at det var forskjell på erfaring og forståelse, at det er forskjell på studiepoeng og rettslære på videregående.

Utvalget som jobber med utlysningen pekte på at man kunne se for seg en gjerne nyutdannet, med fersk studie- og studentpolitisk erfaring.

Hvor studentombudet skal ha hovedsete er heller ikke klart og flere i styret var opptatt av at alle campus måtte få tilgang til ombudet – Det står blant annet i utlysningsteksten at vedkommende må forvente en hel del reising i jobben.

Studentrepresentant fra HiSF - Ingrid Moe Albrigtsen. Foto: Karoline Skarstein
Studentrepresentant fra HiSF – Ingrid Moe Albrigtsen. Foto: Karoline Skarstein

Hva skal HVL hete på engelsk?

Ekstern styrerepresentant Trond Ueland lurte på om man kanskje ikke skulle spørre Kunnskapsdepartementet om å få hete «Western Norway University», men styret forkastet forslaget og minnet om skille mellom universitet og høgskole.

Navnevalget falt til slutt på: «Western Norway University of Applied Sciences»

Author: Karoline Skarstein