Slik kan ditt nye studentdemokrati se ut

Torsdag 06.10.2016 vedtok Studentparlamentet ved HiB et forslag til modell for studentdemokratiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Fredrik Bødtker, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Foto: Martin Furland
Fredrik Bødtker, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Foto: Martin Furland

– Vi viser at vi ønsker å bryte opp i dagens strukturer og at ikke vår region bare er størst, men at vi vil spre påvirkingen og lage noe nytt sammen, forteller parlamentslederen ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker.

De ser for seg et nytt parlament med 28 representanter der 14 kommer fra Bergen, sju fra Stord/Haugesund/ og sju fra Sogn og Fjordane.

– Det blir et stort parlament, om det er det som kommer til å være etter første året gjenstår å se, men i første omgang er det viktig med en god og bred representasjon, fortsetter Bødtker.

Videre foreslås det et styre på sju, der tre av plassene fylles fra Bergen. Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane får to plasser hver. I dette styret skal det være en styreleder som vil fungere som «Parlamentsleder», men Fredrik Bødtker understreker at man ønsker en flatere lederstruktur enn det har vært tidligere og at lederoppgavene gjerne deles på styret.

Les også: Kaotisk parlamentsmøte i sogn (Kontrast1)

Foto: Mauricio Pavez/HiB, Høgskulen i Sogn og Fjordane, T. Rudi/HSH
Foto: Mauricio Pavez/HiB, Høgskulen i Sogn og Fjordane, T. Rudi/HSH

Lokal forankring

Høgskulen på Vestlandet vil ha campus med store geografiske avstander og derfor har det hele tiden vært viktig for de tre studentparlamentene å ha en lokal forankring i de forskjellige regionene, men det er også her noe av spliden ligger. Studentparlamentet ved HiB ønsker en «campusråd-modell» der hvert campus har sitt eget «lokaldemokrati», mens Studentparlamentet ved HiSF ser for seg en «regionsråd-modell» der hver av de gamle institusjonene har et «lokaldemokrati» hver.

– Vi ønsker å bruke campusrådene til å jobbe med de lokale sakene i samarbeidsforum og ha parlamentet som et felles politisk organ, forklarer Bødtker.

Han peker på at en slik løsning vil spre makten slik at man unngår at man får et elite-parlament uten tilknytning i studentmassen.

– Vi ønsker å hindre en liten elite på toppen, jo flere som kan være med å påvirke i øverste studentorgan jo bedre er det.

Nå skal det forhandles mellom de tre studentparlamentene.

modell-studentdemokrati-fra-stphib

Author: Karoline Skarstein