Snart klart for valg i Studentparlamentet

For de fleste studenter betyr mai måned lesing, grilling og eksamen. De spesielt engasjerte gjør seg klar for valg 12. mai.

På Høgskolen i Bergens studenthus, sitter det tre studenter. Studenter med permisjon fra studiene. De har ikke permisjon fordi de er syke, henger etter på studiene eller er skolelei. De har permisjon fra studiene for å jobbe fulltid med studentpolitikk. Disse sitter i Studentparlamentets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder.

Dette er studentparlamentets arbeidsutvalg

Mannen som sitter som leder av studentparlamentet i dag, er Fredrik Bødtker. Du har gjennom året blitt kjent med han gjennom Kontrast1, når han har snakket om søndagsåpen høgskole, fusjon, studenters psykiske helse og studentboliger. Bødtker har hatt ansvar for organisasjonens daglige drift, iverksettelse av vedtak gjort av studentparlamentet, kontakt med høgskolestyret og kontakt med andre eksterne organisasjoner. 

Organisatorisk nestleder i parlamentet har det siste året vært Bjørn Iversen. Han har du lest masse om i Kontrast1, både om differensiert treningsavgift, studenters tilgang til spesialrom og studentfrivillighet. Iversen har det siste året hatt ansvar for blant annet den praktiske gjennomføringen av møter i studentparlamentet, studentparlamentsvalg og oppfølging av organisasjonens økonomi.

Det siste medlemmet av arbeidsutvalget er politisk nestleder. Det siste året har Ida Austgulen innehatt denne stillingen. Du har blitt kjent med Austgulen gjennom saker om vurdering for læring og studentvalg. Hennes rolle i arbeidsutvalget har det siste året blant annet bestått av å drive kontakt og oppfølging av studentrådene, organisasjonskurs, resolusjonskriving og å representere Studentparlamentet i Utdanningsutvalget.

Ingeborg Jentoft sitter i Valgkomiteen til Studentparlamentet. Foto: Privat
Ingeborg Jentoft sitter i Valgstyret til Studentparlamentet. Foto: Privat

HiB-studenter kan stille til valg

Ingeborg Jentoft er medlem av valgstyret, og hun forteller at alle studenter ved Høgskolen i Bergen stiller til valg.

– Du trenger absolutt ikke å sitte i Studentparlamentet fra før for å stille til valg.

Hvorfor er det viktig at det sitter studenter i alle de ulike vervene og utvalgene?

– Det er kjempeviktig å ha studenter i verv og utvalgt rett og slett for å bli hørt i den store sammenhengen.

Jentoft påpeker at studentene er heldig som har rett på studentplassen i utvalgene og vervene, og at de derfor må benytte stemmen sin.

– Hvis ikke vi vil stille til valg kan vi heller ikke forvente å bli hørt.

Hvorfor skal man velge å bruke tiden på studentpolitikk framfor for eksempel en deltidsjobb?

– Man møter nye studenter som ikke går i samme klasse, ved samme institutt eller ved samme avdeling som seg selv. Du lærer ditt pensum på en annen måte fra andre som har hatt faget før deg.

Hun forteller at man kanskje ikke tjener så mye penger på frivillige verv, men at det beriker hverdagen å omgås med positive og målrettede personer.

– I tillegg blir skolen et sted med positiv energi når man har så mye spennende å gjøre, ikke bare den trauste skolen hvor man hører på kjipe forelesninger og har eksamen.

Jentoft avslutter med å insistere på at Kontrast1 minner studentene om å sende inn sitt kandidatskjema innen 4. mai for å få bli med i sakspapirene.

Disse vervene skal fylles 12. mai

– Leder

– Politisk nestleder

– Organisatorisk nestleder

– Studentrepresentanter til Høgskolestyret

– Studentrepresentanter til Skikkethetsnemda

– Studentrepresentanter til Klagenemda

– Studentrepresentat i FOU-utvalget

– Studentrepresentanter i Råd for samarbeid med arbeidslivet

– Studentrepresentant i Biblioteksrådet

Author: Martin Furland