Statsbudsjettet: Studielånet ditt blir dyrere

I dag har Finansminister Siv Jensen lagt frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 og for studentenes del er responsen delt. 

Der regjeringen gir skatteletter til de rikeste, vil de nå øke renten på studielånet med 0,35 prosentpoeng og avslutte ordningen med reisestipend til reiser i Norge og Norden. Denne innstrammingen sparer regjeringen for 259,5 millioner kroner i 2017. 5 av disse millionene skal brukes til økt satsing på studenters psykiske helse.

Regjeringen sparer inn hele økningen av studiestøtten ved å øke renten på studielånet. Det er ingen satsing, sier leder av Velferdstinget i Bergen, Linnea Reitan Jensen.

Hva tenker du om å øke renten på studielånet?
Det er veldig synd at man velger å øke den når man ønsker at flesteparten i Norge skal ta en utdanning. Selv om man kan argumentere med at man ikke er student når man begynner å betale renter, fører det til økte kostnader om man velger å ta en utdanning, svarer Linnea.

 

 Linnea Reitan Jensen . Foto: Jin Sigve Mæland/ Velferdstinget i Bergen
Linnea Reitan Jensen . Foto: Jin Sigve Mæland/ Velferdstinget i Bergen

Kort oppsummert ser statsbudsjettet slik ut for studentene

– Renten på studielånet øker med 0,35 prosentpoeng.
– Opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte fortsetter. (2 600 kr mer i 2017 enn året før)
– 5 millioner i økt satsing på studenters psykiske helse.
– Reisestipend for studenter i Norge og Norden blir fjernet.
– Tilskudd til bygging av 2 200 studentboliger.

Foto: Skjermdump: Stortinget.noFoto: Skjermdump: Stortinget.no

 

Torbjørn Røe Isaksen - Foto: Martin Furland
Torbjørn Røe Isaksen – Foto: Martin Furland

Fortsatt satsing på studentøkonomi

Regjeringen er fornøyd og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at dette er en videreføring av regjeringens satsing på bedre studentøkonomi og flere studentboliger.

Skal vi lykkast med den omstillinga Noreg står framfor, må vi utdanne arbeidstakarar i verdsklasse. Sosial eller økonomisk bakgrunn skal ikkje stå i vegen for at unge menneske skal få høve til å utdanne seg, heter det i en pressemelding fra kunnskapsministeren.

Leder i Norsk Studentorganisasjon(NSO) Marianne Andenæs kaller det hele en historisk viktig dag.

Regjeringen fortsetter å bedre studentøkonomien selv i et stramt budsjettår. Det er en historisk viktig dag for studentbevegelsen når vi endelig kan starte på første etappe mot 11 måneders studiestøtte, uttaler NSO-lederen, før hun fortsetter:

– Dagens og fremtidens studenter er en meget viktig del av et kunnskapssamfunn og en vellykket omstilling. Derfor må vi gjøre de gode investeringene for at norsk høyere utdanning skal bli best mulig. Med dette budsjettet går vi i riktig retning, men det gir ikke grunn til å hvile på laurbærene.

 

111

 

Ønsker økt satsing på psykisk helse

Regjeringen viderefører ordningen med 5 000 000 kr som høgskoler og studentsamskipnader kan søke midler fra til støtte for kortsiktige prosjekter som bidrar til å bedre studenters psykiske helse. Leder av Velferdstinget i Bergen, Linnea Reitan Jensen liker at man forsøker å gjøre noe med den psykiske helsen blant studentene, men etterlyser midler til langsiktig satsing.

 – Positivt at man forsøker å forbedre situasjonen, men dette er midlertidige tiltak, det er langsiktige tiltak man trenger for å forbedre studentenes psykiske helse. Det er langt bedre enn ingenting, men vi skulle gjerne hatt skikkelige og langsiktige tiltak som kan bidra til å løse situasjonen.

 

11

Vil bygge 2200 studentboliger

Regjeringen forslår å bygge 2200 studentboliger også i 2017, det er et stykke unna NSO sitt krav om 3000 og NSO-leder Marianne Andenæs snur seg nå mot samarbeidspartiene til regjeringen.

–  Det er ingen tvil om at behovet for studentboliger fortsatt er stort. I høst sto over 10 000 studenter i kø hos studentsamskipnadene. Vårt krav er 3000 studentboliger. Vi utfordrer nå samarbeidspartiene til å fortsette å prioritere studentene i sine forhandlinger med regjeringen, sier NSO-leder Marianne Andenæs i en pressemelding.

Linna Reitan Jensen er fornøyd med 2200, men skulle gjerne sett at regjeringen gav enda mer.

2200 er veldig bra, men skulle hatt flere, vi ønsker 3000! Det er litt lite satsing og ingen økning siden 2015. Skulle gjerne sett en skikkelig satsing på studentboliger, særlig da vi ser at det står så mange studenter i boligkø, sier VT-leder Linnea Reitan Jensen.

 

Author: Karoline Skarstein