Status: fusjon

Om en knapp måned møtes skolestyrene fra Høgskolen i Bergen(HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane(HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund(HSH) for å diskutere og ta stilling til styresaker angående den mulige fusjonen mellom de tre skolene. 

Styrene vil møtes 3. februar, og dagen etter vil styrene avgjøre om de skal gå videre til fusjonsforhandlinger eller ikke.

Positiv rapport

8. september kunne vi melde at en fusjon mellom de tre høgskolene var en mulighet. Siden den gang har det skjedd mye. På oppdrag fra HiB, på vegne av de tre høgskolene, har NIFU gjennomført en fusjonsutredning, der målet var å kartlegge hvilke muligheter og utfordringer en mulig fusjon kan by på. Rapporten kan du lese her.

Fordelene som kommer frem i rapporten er:Skjermbilde 2016-01-10 kl. 16.40.41

 • Det vil bli enklere å se regionens utdannings- og kompetansebehov under ett. Institusjonen vil bli større og mer synlig, og kan slik åpne for mer samhandling med næringslivet.
 • Vi vil se en synergieffekt med tanke på fag- og undervisningstilbud, og de faglige miljøene vil bli større.
 • Mer profesjonelt teknisk-administrativt apparat.
 • Det vil bli enklere å møte kravene til en femårig lærerutdannelse.
 • Det vil tilbys flere master- og dokorgrader.
 • Muligheter for universitetsstatus på sikt.

Ulempene er som følger:

 • Den geografiske avstanden kan innebære kommunikasjonsvansker.Skjermbilde 2016-01-10 kl. 16.40.54
 • Mer reisevei/-tid for noen lærere, samt bytting av lærested for noen av studentene som går fra bachelorgrad videre på mastergrad.
 • Det vil bli «tidskrevende å opprettholde felles studentorganisasjoner på tvers av studiestedene», som det heter i rapporten.
 • Ansatte kan føle større avstand til faglig og administrativ ledelse.
 • Kostnadene dersom skolene tar sikte på universitetsstatus kan bli store.

Studentperspektivet

Sammenslåingen av tre høgskoler vil også innebære tre studentparlamenter som må integreres. 26. januar vil studentparlamentene ved de tre skolene fremlegge en rapport om studentdemokratiet. Del tre av rapporten skal utformes under motivasjonskurset i Ulvik arrangert av studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen.

– Det er nødt til å være en tilstedeværelse ved hvert campus som kan jobbe med å ivareta studentenes interesser med lokal forankring.

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker. Foto: Håkon Benjaminsen
Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker. Foto: Håkon Benjaminsen

Studentparlamentslederne ved de tre skolene var i begynnelsen av januar i Tromsø for å arbeide med rapporten. Universitetet i Tromsø(UiT) har gjennomgått en lignende fusjon der den geografiske avstanden, i likhet med den potensielle fusjonen på her på Vestlandet, var stor. Leder i studentparlamentet ved HiB, Fredrik Bødtker, sier at endringene universitetet har gjennomgått, har vært nyttige i deres arbeid.

– UiT har løst dette med økte reisebudsjetter og digitale løsninger. Etter fusjonen med Høgskolen i Finnmark har de klart å inkludere studentene på en slik måte at studenter fra alle campus velges til verv og er representert i studentdemokratiet, forteller Bødtker.

Han understreker viktigheten av at studentdemokratiene skal ha en lokal representasjon og tilstedeværelse.

– Det er nødt til å være en tilstedeværelse ved hvert campus som kan jobbe med å ivareta studentenes interesser med lokal forankring. Fusjon krever ressurser, og det blir en utfordring i hele organisasjonen å sikre at studentene blir påvirket minst mulig, utdyper SP-lederen.

Bødtker sier at en fusjon sannsynligvis vil kunne endre studietilbudet ved de tre institusjonene. Han peker på at fordelingen av ressurser kan bli en utfordring, samt arbeidet med hvilke fagmiljøer som fortsetter hvor.

I likhet med NIFU-rapporten, peker også Bødtker på noen av fordelene med en mulig fusjon.

– En større institusjon vil ha mer påvirkningskraft både regionalt og nasjonalt. Høgskolen vil ved en fusjon få en større regional rolle som profesjonsutdanner på Vestlandet. Dette vil kunne føre til høyere søkertall og mer samarbeid med samfunn og næringsliv.

 

Hva mener du? Send oss gjerne debattinnlegg på redaksjonen@kontrast1.no. 

Author: Ingvild Tømmervåg