Stengte parlamentsmøtet: Ville verne enkeltpersoner

Torsdag 3. november vedtok Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen å gå med på å etablere en fusjonskomite sammen med parlamentene ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen Stord/Haugesund.

Allerede ved møtestart ble det foreslått å lukke fusjonsdelen av parlamentsmøtet og hele parlamentet stilte seg bak forslaget. Dermed ble tilhørerne kastet på gangen. Forslagsstiller Sondre Johan Haugsdal Riisøen påpeker at det ikke handlet om noe konspirering, men at møtet ble lukket av hensyn til enkeltpersoner som kunne komme til å omtales.

– I diskusjonene som foregikk før møtet på gangene og diverse formøter gikk det en del på person, stillinger etc. og jeg mener da at snakker man om personer skal møte lukkes, det er ikke verre en det. Jeg skjønner at det kan se skummelt ut for andre, men jeg vil ikke at parlamentet skal henge ut folk eller snakke om personer offentlig, da kan ting fort bli misoppfattet.

Foto: Martin Furland
Foto: Martin Furland

Politisk nestleder ved parlamentet i Bergen, Øyvind Hatland, bekrefter at det var en helt udramatisk avgjørelse.

– Det ble foreslått i starten av møtet fordi man ønsket å kunne drøfte alle sider og eventualiteter internt på en god og ryddig måte. Møtet ble lukket for å både verne om personene som ble omdiskutert og representantene som ytret seg. Vi fikk en god diskusjon intern og vi kom frem til et vedtak jeg er godt fornøyd med, sier nestlederen.

I oktober møttes alle tre parlamentene i Sogndal for å diskutere fusjon. Ett av temaene som ble diskutert var en mulig fusjonskomite, en arbeidsgruppe som skal ta avgjørelser i saker der parlamentene ikke klarer å bli enige. Komiteen skal i tillegg forberede det første felles parlamentsmøte etter fusjonen i studentdemokratiet. På torsdagens parlamentsmøte skulle komiteens mandat og medlemmer avklares.

Onsdag 2. vedtok parlamentet i Sogn og Fjordane å gå inn for en fusjonskomite og parlamentsleder Knut Almås Anfinset ble valgt sammen med Ingrid Moe Albrigtsen og Arlene Henneli. Førstkommende onsdag skal parlamentet ved Stord/Haugesund behandle den samme saken.

Følgende ble valgt fra Bergen:

Faste: Øyvind Hatland, Kjersti Hatlestad, Sondre Riisøen, Ingeborg Jentoft, Edle-Christine Flater og Jonas Oliver Hui Dahl.

Vara: Marianne Veiteberg. Torbjørn Smith. Ida Austgulen. Torbjørn Tveit. Sjur Herheim. Vibecke Utgård

Author: Karoline Skarstein