Studenthuset får nytt navn

Etter å ha blitt referert til som Studenthuset i flere år, får nå H-blokken endelig et eget navn. Etter en intens navnekonkurranse med over 50 innsendte forslag, kunne kun et navn stå igjen.

Konkurransen ble utlyst på HiBstudent.no.

– Det er morsomt med så mye engasjement, sier initiativtakeren Eirik Ketilsønn Kjevik.

«Etter mange tøffe diskusjoner kom vi omsider frem til at Kronverket blir det nye navnet til Studenthuset.»

Alle forslagene ble tatt med til Organisasjonsutvalget, et utvalg der samtlige studentorganisasjoner ved Høgskolen er representert. Etter lange elimineringsrunder kunne det endelige navnevalget nedskrives. Og hva skal du nå kalle Studenthuset?

– Etter mange tøffe diskusjoner kom vi omsider frem til at Kronverket blir det nye navnet til Studenthuset, heter det i innstillingen til Organisasjonsutvalget.

– Dette fordi vi følte at Kronverket hadde mye, ja om ikke alt, et studenthus på Kronstad bør ha i navnet sitt. Navnet tar for seg det majestetiske og det geografiske ved «Kron», samtidig som det tar for seg alle oppgavene og hva vi driver med i H-blokka med verket, forklares det videre.

Konservering av historien

Utvalget understreker at «verket» kan assosieres med alt som bedrives i H-blokken. Navnet refererer til at blokken er et gammelt kjele- og plateverksted for Jernbaneverket.

– Det gjør Kronverket perfekt for konservering av historien ved bygget.

– For det andre forteller «verket» hva alle studentene driver med hver dag. De jobber mot et mål, et verk, et mesterverk om du vil. Studentene gjør det ved å sette i verk handlinger, jobber mot mål.

Vinnerforslaget sto Jon Øyvind Tøsdal for.

Author: Ingvild Tømmervåg