Studentorganisasjoner ingen adgang

Studentorganisasjonene ved Høgskolen i Bergen fortviler over at det ikke lengre er mulig å booke Mimes brønn til faglige arrangementer for studentmassen.

– Det å hindre studentene i å booke salen mener jeg er direkte motvirkende til studentaktivitet på bygget, sier Organisatorisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Bjørn Iversen, til Kontrast1.

mimesfaktadoneEt spirende engasjement

Da Høgskolen i Bergen samlet seg på to campuser i 2014, spiret og grodde engasjementet blant studentene mer enn noen gang tidligere. Linjeforeninger, som har eksistert på økonomi og ingeniørlinjene i mange år, ble nå også stiftet på lærer- og sykepleieutdanningene. Foreningene er drevet av studentene, for studentene på utdanningslinjen. Hovedoppgaven er å gjøre studenttilværelsen enda bedre, både faglig og sosialt. Dette gjennom å arrangere blant annet foredrag og sosiale kvelder.

Fikk nei fra arealforvaltningen

Linjeforeningene Los Maestros, Sandkassen og Pavlovs Hunder fra lærerutdanningene gikk sammen med interesseorganisasjonen Mannlige barnehagelærerstudenters forening, og arrangerte et foredrag i januar. Arrangementet var forbehold medlemmer av de nevnte foreningene, men alle som ønsket å delta var velkomne. I forkant av arrangementet var det over 300 som hadde krysset av at de skulle delta, og nærmere 1200 personer sto oppført som interesserte.

Tore Hetland er svært misfornøyd med at spesialrommene ikke gjøres tilgjengelig for studentene. Foto: Mia Sofie Swang
Tore Hetland er svært misfornøyd med at spesialrommene ikke gjøres tilgjengelig for studentene. Foto: Mia Sofie Swang

Foreningene var i kontakt med arealforvaltningen og ønsket å booke Mimes brønn, med en kapasitet på 360 plasser. Dette lot seg ikke gjøre, til tross for at rommet var ledig.

– Det var overraskende å få nei av arealforvaltningen. Rommet var i utgangspunktet booket av næringslivutvalget, men de skulle ikke bruke det likevel. Jeg snakket med lederen der, som sa at vi gjerne måtte bruke rommet i stedet for dem, forteller en skuffet Tore Hetland, som var i kontakt med arealforvaltningen i forbindelse med ombookingen.

– Jeg er ingen tilhenger av tanken «lettere med tilgivelse enn tillatelse», så jeg sendte en mail til arealforvaltningen for å fortelle at vi kom i stedet for næringslivsutvalget.

De samme foreningene har tidligere gått sammen og arrangert lignende foredrag, og da har det ikke vært noe problem å booke Mimes brønn.

Har dere fått noen klager i ettertid?

– Nei, ingenting. Derfor vi ble så overrasket. Vi har passet godt på å følge alle retningslinjer, og brukt rommet med varsomhet, forsikrer Hetland, som jobber som tilsynsvakt på bygget og kjenner skolens retningslinjer godt.

Hetland har vært med på flere arrangementer i studentsammenheng på HiB siden skolen åpnet i 2014.

– I starten var Høgskolen veldig flinke til å legge til rette for det aller meste vi ville arrangere, men slik utviklingen har vært er jeg oppriktig bekymret for hvor lenge studentene på høgskolen orker å kjempe i en studenthverdag er hektisk nok i utgangspunktet.

For dårlig bemannet

– Ved alle arrangement etter vår kjernetid skal salen være bemannet med teknisk personell fra vår side, og per i dag er vi ikke bemannet for dette, forteller Karl Henrik Svensson, rådgiver for areal- og driftseksjonen ved Høgskolen i Bergen.

Videre forteller han at seksjonen ikke ønsker å belaste salen mer enn nødvendig, med tanke på at den også skal fungere og være representativ for de kulturarrangementene den er ment og bygget for. Salen vil derfor være prioritert til kulturarrangementer.

– Det oppleves som vanskelig å arrangere faglige arrangementer som skal gange alle studentene, når vi har så begrenset med romkapasitet. Det hadde vært forståelig om rommet var opptatt den aktuelle dagen, men hvorfor vi ikke kan booke det når det likevel står ledig forstår jeg ikke, forteller leder av Los Maestros, Marte Grevle.

Bjørn Iversen er Organisatorisk Nestleder i Studentparlamentet, og jobber med å gjøre alle spesialrom tilgjengelig for studentene også på kveldstid. Foto: Martin Furland
Bjørn Iversen er Organisatorisk Nestleder i Studentparlamentet, og jobber med å gjøre alle spesialrom tilgjengelig for studentene også på kveldstid. Foto: Martin Furland

Jobber mot en løsning

Bjørn Iversen mener det bør være mulig å fire på arealforvaltningens krav om tilstedeværelse teknisk personell etter endt arbeidsdag.

– Det er svært få arrangementer som krever mer enn en PowerPoint og en mikrofon. Dette er utstyr det er lett å bruke, så det blir overflødig med teknisk personell tilstede, forteller han.

Arbeidsutvalget i studentparlamentet jobber med å gjøre alle spesialrom tilgjengelig for bruk av studentene, også på kveldstid. Dette gjelder ikke bare Mimes brønn, men musikkrom, skolekjøkkenet og idrettshallen også.

Bookingproblemet ser ikke likevel ikke ut til å løse seg med det første. Karl Henrik Svensson slår fast at fremover må nok linjeforeninger, studentorganisasjoner og ansatte måtte forholde seg til fortsatt restriktiv bruk av Mimes Brønn etter undervisningstid.

 

Author: Mia Sofie Swang