Trær til besvær

Siden 2007 har Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) ønsket å bygge familieboliger for studenter i Jekteviken. Like lenge har konflikten med den lokale velforeningen foregått.

SiB eier tomten, har godkjent reguleringsplan og har fått igangsettelsestillatelse. Likevel er ikke byggingen av studentboliger og utvidelse av barnehagen i Jekteviken startet. Styreleder i SiB, Tor Sivertsen Prestegard, forteller at de forventer byggestart innen kort tid.

– Det er viktig for oss å realisere dette bygget så raskt som mulig, for å gi flere studenter med barn tak over hodet. Prosessen opp til byggestart har tatt svært lang tid, så nå er vi svært klare til å sette spaden i jorda.

Studentene må altså ikke vente ni år til før vi ser boliger i Jekteviken?

– På ingen måte. Vi er fast bestemt på å sette i gang snarlig, og vi ser ikke at det kan være flere hindringer. Kommunen vil dette, og er svært positiv til boliger for studenter med barn.

Bygget SiB vil bygge i Jekteviken skal ha 26 boenheter for studentpar med barn, og barnehagen skal utvides med 30 plasser. Byggeplanene ble godkjent av bystyret allerede i april 2013, men grunnet flere klagerunder har saken gang på gang blitt utsatt. 16. november i fjor ble den siste klagen avslått, og igangsettelsestillatelsen var i boks rett før jul.

Tormod Carlsen er ikke fornøyd med SiBs byggeplaner i Jekteviken.
Tormod Carlsen er ikke fornøyd med SiBs byggeplaner i Jekteviken.

Misfornøyde naboer

Tormod Carlsen, leder for Sydnes og Nøstet vel, forteller at byggeplanene i Jekteviken er problematiske fordi SiB fikk laget en reguleringsplan som forteller at ingen trær skal felles. Han påstårat dette er noe de åpenbart ikke mente.

– Når vi som velforening og naboer har uttrykt bekymring for trærne, er vi blitt møtt med at reguleringsplanen gjelder og den sier altså at ingen etablerte trær skal felles. Kommunen og politikerne sa dette senest i fjor sommer, da de stanset SiB sitt forsøk på å felle trærne uten tillatelse.

Tor Sivertsen Prestegard forteller at momentet i reguleringsplanen som sier at det ikke er lov å felle etablerte trær, gjelder for terreng rundt bygget, og står under punktet «Trebehandling og vegetasjon».

– Bestemmelsen gjelder ikke for selve byggeområdet, hvor bygget skal stå. De resterende trærne på tomten ønsker vi også å ta vare på, og vi samarbeider tett med Bergen kommune for å sikre at vi tar vare på så mange trær som mulig.

Lekeplass?

På spørsmål om hva som må til for at velforeningen skal ønske studentboligene velkommen, svarer Carlsen følgende:

– Vi har hele tiden sagt at SiB må gjerne bygge hvis de bygger slik at lekeplassen og de store trærne kan bevares. Dette er en av få store grønne lunger med store, flotte trær og en av få store lekeplasser i sentrum.

Lederen for studentsamskipnaden er uenig i at tomten har fungert som en lekeplass.

– Etter vår erfaring har området vært svært lite brukt. I nabolaget er det derimot etablerte lekeplasser både ved Dragesmauet og ved toppen av Jekteviksbakken, ett minutt unna tomten.

Han forteller at det også er lekeareal på barneskolen ved Johanneskirken, og at det er grøntareal på nedsiden av byggetomten i Jekteviken. Han framhever at det også blir etablert lekeareal på taket av bygget, tilhørende SiBs barnehage.

– På taket skulle vi ønske vi kunne etablere et større lekeareal, men dette har naboene klaget på.

Carlsen påpeker at tomten ligger i et svært trafikkert område og ved godshavnen, noe som gir stor forurensing. Han mener at trærne derfor er ekstra viktig å bevare.

– Vi har foreslått at de kan samarbeide med naboen om utnytte tomtene anderledes, men SiB har sagt klart fra at det kun er en stor massiv blokk de er interessert i å bygge, på egen tomt, sier Carlsen.

Prestegard mener at Carlsens forslag er urealistisk. Han forteller at samskipnader må bygge innenfor en stram kostnadsramme, og at de er derfor avhengig av at prosjektene har en viss størrelse.

– Å utnytte tomten på en annerledes måte er derfor umulig for oss, da det vil føre til en kostnad som ikke oppfyller kravene fra Kunnskapsdepartementet.

Han påpeker at god studentvelferd er å bygge så mange familieboliger de kan når de først bygger på denne tomten.

– Det reduserer kostnaden per leilighet, noe som gjør at vi kan tilby rimeligere bosteder til studentene.

4. februar skal saken behandles av komité for miljø og utvikling i Bergen kommune.

 

Author: Martin Furland