Twitter-kritikk i valgkampen på UiB

Det er igjen tid for valg for Studentparlamentet på UiB. I denne anledningen har en ny liste meldt seg inn i kampen om valgsetene. Realistlista ønsker blant annet å sette enda mer fokus på den enkelte student. På Twitter etterlyser Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) svar på hvordan Realistlista skiller seg ut fra resten av listene.

– Velkommen @realistlistauib! Hvilke saker skiller dere fra resten av listene? Vi finner intet i plattformen deres #SPUiB #VTBergen #UiBvalg.

Dette skrev DERA på Twitter etter at Realistlista meldte sin ankomst i valget for Studentparlamentet i år. Lederen for Realistlista, Kjell Roymond Olsen, sier at de til dels kan forstå kritikken.

Leder for Realistlista
Leder for Realistlista, Kjell Roymond Olsen. Foto: Privat.

– På mange måter er jo listene like i sakene de jobber for. Jeg tror det er grunnverdiene til listene som virkelig skiller de fra hverandre og vi har et ønske om å stille uten forutinntatte politiske eller personlige ideologier. Plattformen vår skiller oss klart fra de fleste andre listene da vi fokuserer mer på nettopp disse verdiene. Realistlista har nemlig planer om en seriøs, objektiv og løsningsrettet tilnærming til studentpolitikk; vi ønsker å sette vårt eget preg på studentparlamentet hvor verdier vi har tilegnet oss på MatNat står sentralt.

På spørsmål om det er behov for enda et nytt parti til Studentparlamentet, svarer Olsen at det kun er et fåtall av studentpolitikere med bakgrunn i realfag. Det er viktig at også deres stemmer kommer frem, spesielt i saker som omhandler MatNat.

– I tillegg så ser vi at flere av sakene som tas opp i studentparlamentet ikke nødvendigvis er så veldig viktig for den lokale studenten, noe som fører til at mange av sakene går over hodet på de.

Han legger til at de, på lik linje med DERA, ønsker å ha enkeltstudentens ønsker og behov i fokus.

Realistlista har disse satsingsområdene under valgkampen: riktig digitalisering, riktig utveksling og riktig studentarbeidsplass. Olsen er klar på at de ønsker å være en liste som er med på diskusjoner og avstemming av saker, samt være med på å implementere forskjellene. Listen vil bruke kampanjer og samarbeid med andre organisasjoner i prosessen videre. De er allerede i dialog med Ent3r om å bli enda bedre på realfagsrekruttering i Bergen.

Tilbakemeldingene ellers har i følge Olsen vist seg å være gode for Realistlista.

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, spesielt fra Realistlista i Oslo som vi har et lite samarbeid med. Listene vi har snakket med lokalt har vist glede om ferskt blod og nye perspektiv inn i Studentparlamentet, og flere har uttrykt at de at de kan relatere til våre grunnverdier og at de kan bidra til å sette et større fokus på studentene ved UiB.

DERA, på sin side, utdyper meldingen på Twitter svært forsiktig. Studentparalmentarisk nestleder i DERA, Eirik Reikerås, viser til lite nytt i programmet til Realistlista, samt faren for resirkulering av gamle saker

– Slik som Sosialdemokratisk liste har en tendens til.

De håper likevel at den nye listen skal bidra med nye saker, og det vil hjelpe på valgdeltakelsen å få med representanter fra MatNat.

Reikerås mener at Realistlista bør få oppslutning under valgkampen.

– Jada, jeg spår at de får inn i hvert fall to mandater, da man bare trenger rundt 10 prosent for å oppnå dette. Det bør være oppnåelig for en liste som hevder at de representerer nærmere 20 prosent av studentmassen. I tillegg har de en representant inne fra før, via fakultetsrepresentantene, noe som gjør at de i realiteten kan bli en av de største listene. Sist gang det var en fakultetsliste med i valget (HF-listen), satt de jo i realiteten med 4 mandater, noe som gjorde dem 2. størst, på tross av at de bare hadde 4. størst oppslutning.

I dag er det kun 7 lister som kjemper om 19 plasser i Studentparlamentet. Reikerås mener dermed at listevalg blir litt meningsløst.

– Her kan man vel stort sett skylde på Sosialdemokratisk liste, som nekter for at man trenger plass i parlamentet for de mindre listene.

UiB-studenter kan bruke sin stemmerett mellom 9-17 mars 2016 her.

Kontrast1 følger valgkampen på UiB.

Author: Andrea Høvik