Uengasjerte lærerstudenter?

Studentparlamentet har på sine Facebook-sider publisert hvor stor prosentandel av studentene på de ulike avdelingene som har stemt på valget. Avdeling for lærerutdanning har hittil laveste oppslutning.

Studentene ved avdeling for ingeniør- og økonomifag har hittil best oppslutning, med hele 24,16 %. Avdeling for helse- og sosialfag har 16,47 %, mens avdeling for lærer henger etter med 14,05 %. De digitale valgurnene stenger fredag klokken seks, så hvilken avdeling som blir best på oppslutning er fortsatt ikke avgjort.

Les også: Her er kandidatene ved avdeling for lærer

Saken fortsetter under bildet

foreløbig valgoppslutning
Grafikk: Bjørn Iversen / Studentparlamentet

Fagpolitisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Ida Austgulen, understreker at studentene bør føle seg priviligert som har så mange dyktige kandidater, og at de faktisk har en reell mulighet til å påvirke.

– Hvorfor skal ledelsen bry seg, dersom studentene ikke gjør det?

– Parlamentet jobber med saker som angår alle studentene ved institusjonen, og høy valgoppslutning gir mer legitimitet og bedre slagkraft i de sakene som arbeides med, sier Austgulen til Kontrast1.

Hun avslutter med å stille studentmassen følgende spørsmål: – Hvorfor skal ledelsen bry seg, dersom studentene ikke gjør det?

Parlamentsleder fornøyd med foreløpig oppslutning

Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker, er ikke bekymret for at avdeling for lærerutdanning ligger nederst oppslutningsmessig. Han forteller at avdelingen har god tradisjon for å engasjere seg, og at avdelingen vil komme sterkere inn mot slutten av valget.

– Det er kjekt å se at vi når ut til studentene, og jeg håper og tror at vi skal fortsette å være ledende i landet på valgoppslutning. Et slikt engasjement og en slik oppslutning vil gi oss legitimitet opp mot ledelsen for å gjøre Høgskolen i Bergen til et enda bedre sted for studentene.

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!