Upassende krav ved NHHs idrettsopptak

Norges Handelshøyskole(NHH) er eneste skole i Bergen med høyere utdanning som krever mer enn sportslige ferdigheter til enkelte av idrettene ved skolen. Dette er det flere av NHH-studentene som setter spørsmålstegn ved.

– Å ville toppe et lag er én ting, men da burde opptakene utelukkende basere seg på sportslige prestasjoner. Det er ikke hyggelig å få avslag som går på deg som person. Jeg vet at noen drar på opptak etter opptak uten å få komme med, forteller en anonym student ved NHH.

Tredelt opptak
Kontrast1 har snakket med to jenter som har vært på to ulike opptak, samt en som har ansvar for ett av idrettsopptakene ved NHH.

Den første var på tennisopptak og forteller hvordan opptaket foregikk.

– Vi ble delt opp i tre grupper. En gruppe slappet av og spiste snacks, en spilte tennis, og den siste hadde et individuelt intervju med to av tennisjentene fra laget. På kvelden var det vors og deretter dro vi ut på byen.

Å dra ut på byen sammen etter opptak er vanlig praksis ved flere av idrettene, særlig blant de mer populære som lacrosse, cheerleading og roing. Hun vi har snakket med forteller at hun er utilpass med at det blir lagt vekt på andre ting enn det sportslige ved opptak.

– Jeg blir selv ubekvem i slike situasjoner, men man rekker ikke å snakke så mye med jentene på opptaket, så derfor er det tydeligvis viktig å være med resten av kvelden for å gi et bedre bilde av hvem du er. Dette er jo litt merkelig synes jeg, men hvis man vil være med må man jo bare møte opp.

Hun sier videre at hun synes det er viktig at alle som vil drive med sport, får muligheten til gjøre det.

Marie Wiese, leder ved Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) mener derimot at et uformelt intervju, kombinert med en sosial sammenkomst på kveldstid gjør det lettere for dem som ønsker å komme med å vise hvem de er.

– Jeg mener dette er en mer rettferdig måte å gjøre det på fordi det aldri vil være plass til alle. På denne måten får flere folk muligheten til å vise seg frem. Vi ønsker ikke bare å ta med dem som roper høyest.

 

Upassende spørsmål
En annen student som har vært på opptak på en av idrettene ved NHHI forteller at spørsmålene i intervjudelen ikke først og fremst baserte seg på det sportslige.

– Vi fikk blant annet spørsmål om hva som var vår beste fyllahistorie og om vi hadde noen bra partytriks. Kan man ikke svare på dette så blir man gjerne ikke lagt merke til.

Wiese sier seg enig i at slike spørsmål kan virke upassende.

– Det er veldig kjedelig å høre at noen føler seg utilpass. Dette er nok noe vi kan ta til oss. Jeg tror det gjøres mest for å skape en uformell tone rundt det hele fordi det er nervepirrende å sitte i en slik situasjon.

 

Ekskluderende

En av medlemmene på ett av NHH sine idrettslag som er av dem som er med på å bestemme hvem som får være med og ikke, forteller at intervjudelen er viktig fordi den gir et inntrykk av hvor mye man ønsker å bidra i laget.

– Vi ønsker å finne ut hvor sterkt man ønsker å være med på laget nettopp fordi det stilles krav til å bidra for klubben. Hvis medlemmene ikke bidrar til arbeidsoppgaver knyttet til laget, er vi nødt til å fristille dem fra laget. Derfor er det viktig at man vet hva man går til.

Han forteller videre at det kan være svært ekskluderende ikke å være med på et lag fordi mye av det sosiale som skjer på skolen er knyttet til disse gruppene.

– Det skjer veldig mye sosialt sammen med laget. Er det et arrangement på skolen så har man gjerne vorsspiel med laget sitt.

Wiese presiserer at flere av idrettene på NHH er åpen for alle, samtidig som man har mulighet til å starte sine egne lag om man ønsker det.

 

Author: Ingrid Aarekol