Usosiale husregler

Av Jakob Manne, leder Root Linjeforening. 

Husreglene som gjelder på HiB virker negativt for studentmiljøet ved skolen. Reglene tilsier at det ikke skal spises mat eller drikke i undervisningsrom/grupperom.

I dag finnes det linjeforeninger for de fleste linjene ved HiB som sammen med de andre studentforeningene er med på å skape et godt og aktivt studentmiljø ved skolen. Linjeforeningene er i stor grad avhengig av økonomisk støtte fra instituttene for å kunne arrangere arrangementer. Dette er fordi enkelte linjeforeninger er påvirket av nedgangstider i oljebransjen samt linjeforeninger som ikke har mulighet til å bli sponset av private bedrifter.

Med en relativt stram økonomi setter dette en del begrensinger på hvilken type arrangementer linjeforeningene kan arrangere. I tillegg til at linjeforeningene ved HiB ikke har egne oppholdsrom som de kan disponere fritt er det da svært uheldig at linjeforeninger og tilsvarende foreninger ikke kan bringe medbrakt snacks eller drikke inn i auditoriene/grupperommene de leier.

Dette blir igjen et prioriteringsspørsmål om hvorvidt rensligheten i auditoriene/grupperommene skal gå fremfor arrangementer som utelukkende bidrar til å forbedre studentmiljøet ved skolen. På dagtid florerer auditoriene og grupperommene med både matpakker og vannflasker uten at husreglene blir håndhevet. Dette lar seg åpenbart ikke gjøre av praktiske årsaker, men når husreglene skal gjelde for alle er det derfor synd at foten settes ned for linjeforeninger og tilsvarende foreninger som meg bekjent er ansvarsfulle og rydder etter seg.

Et forslag er å la leietakerne disponere egne renholdsartikler og etter endt arrangement gå sammen med ansvarsvakten på skolen over lokalet for å se at det er tilstrekkelig ryddet og vasket dersom uhellet skulle forekomme.

Nylig publiserte Tekna en artikkel om felles masterprogram i programutvikling mellom UiB og HiB som ifølge Studiebarometeret var det høyest rangerte masterprogram innen naturvitenskapelige og tekniske fag. Her ble felles vaffelsteking med veilederne på universitetet trukket frem som en av flere viktige årsaker til at studiet scoret høyt. Ironisk nok var det vaffelstekingen som ble trukket frem da HiB omtalte saken på sin facebook-side særlig fordi dette ikke er mulig med gjeldende husregler.

Det er dette jeg vil høgskolen skal kunne legge til rette for, men da må de gjeldende husreglene som tilsier at det ikke skal spises mat eller drikke i undervisningsrom/grupperom endres.

Jakob Manne, leder Root Linjeforening

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!