Utdanningsforbundet: – Det er useriøs politisk styring

I Kunnskapsdepartementets forslag til ny rammeplan for grunnskolelærerutdanning, foreslås det at kunnskap om religion, livssyn og etikk skal utgjøre en modul tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av profesjonsfaget. Utdanningsforbundet er ikke fornøyd.

Pedagogikkfaget foreslås å fases ut, og legges under et nytt profesjonsfag. Ved å legge inn en modul på 15 studiepoeng i dette profesjonsfaget, reduserer man i praksis dagens pedagogikkfag fra 60 til 45 studiepoeng.

– For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn skal kunnskap om religion, livssyn og etikk utgjøre en modul tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av profesjonsfaget, heter det i Kunnskapsdepartementets forslag.

– Useriøst

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet. Han sier at (K)RLE ikke hører hjemme i pedagogikkfaget, og at dette handler om at regjeringen har sauset sammen to fag i en politisk hestehandel med KRF.

– Det er useriøs politisk styring av en høyere utdanning når regjeringen vil kutte i pedagogikken til fordel for (K)RLE i lærerutdanningen, sier Steffen Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

Utdanningsforbundet er også skeptiske til å endre navnet på pedagogikkfaget til profesjonsfag.

– Pedagogikk er et eget fag – med eget vitenskapelig fundament. Det er derfor også helt meningsløst å foreslå å skifte navn til «profesjonsfag». Alle fag i lærerutdanningen skal være profesjonsfag, sier Handal.

Pedagogikk avgjørende 

Handal forteller på nettsidene at vi trenger lærere som handler etisk forsvarlig og som kan samarbide med kolleger, ledere og foreldre, og som kan bidra i utviklingen av skolen.

– Da er faget pedagogikk helt avgjørende – men på langt nær tilstrekkelig hvis man ikke samtidig har solide faglige og fagdidaktisk kunnskaper i skolefagene, sier forbundslederen.

Slik kan den nye masterutdanningen bli seende ut

1.–3. studieår:
– Minst 5 dager observasjonspraksis
– Minst 80 dager veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskolen
– Undervisningsfag I (masterfag), minst 60 studiepoeng
– Profesjonsfag, minst 30 studiepoeng
– Undervisningsfag II, minst 60 studiepoeng
– Undervisningsfag III, skolerelevant fag eller fordypning i ett av fagene, 30 studiepoeng

4.–5 studieår:
– Minst 30 dager veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskolen
– Masterfag (undervisningsfag I), 90 studiepoeng
– Profesjonsfag, 30 studiepoeng

 

 

Det gjøres oppmerksom på at artikkelforfatter er medlem i Pedagogstudentene, som er Utdanningsforbundets studentorganisasjon.

Author: Martin Furland