VALG: Magnus Nygaard blir styreleder i SiB – Sverre Hartveit leder i VT

Magnus Nygaard ble i dag valgt som ny styreleder i det som skal bli Studentsamskipnaden på Vestlandet.

En av de kanskje mest utfordrende sakene for den nye styrelederen blir virksomhetsovertakelsen av samskipnadene i Sogn og Fjordane/Stord/Haugesund og Magnus tok også opp temaet selv i sitt kandidatskjema der han skriver:

«Den viktigste saken for samskipnaden i årene som kommer vil være fusjonen mellom de tre institusjonene SiB, SISOF og SSH. Strategier skal samkjøres, ulike (og kanskje motstridende) interesser skal ivaretas, organisasjonsstrukturen skal endres og nye studenter skal inkluderes i en ny organisasjon. Når ulike organisasjonskulturer skal slås sammen er det viktig at vi er imøtekommende overfor alle partene i prosessen. Her er det en fordel å komme som kandidat utenfra, uten å være farget av et bestemt syn på saken på forhånd. Det er allerede mange kontinuitetsbærere i organisasjonen: administrasjonen i samskipnadene, utdanningsinstitusjonenes representanter i styret og de studentene som allerede sitter i styret. Derfor er det viktig at Velferdstinget velger inn nye styremedlemmer, som kan se fusjonen med nye øyne og bidra til å samle partene. Styrets viktigste oppgave i fusjonen er å sørge for at en fusjonsprosessen går for seg så sømløst som mulig. Målet i enden av prosessen er bedre studentvelferd for alle»

I tillegg har Sverre Hartveit blitt valgt til leder for Velferdstinget neste år.

Sverre har det siste året vært nestleder og var i sin forsvarstale svært opptatt av å jobbe for å øke engasjementet rundt velferdstinget og dro selv frem at det at han var den eneste som stilte til ledervervet var et symptom på at engasjementet kanskje manglet litt.

Author: Karoline Skarstein