Vanskelige prioriteringer

Av: Fredrik Bødtker, representant i Velferdstinget for Høgskolen i Bergen

Lørdag var det budsjettfordelingsmøte i Velferdstinget. 15 organisasjoner, som hver representerer viktig velferd for byens studenter søkte om til sammen 7,3 millioner. Dessverre var det kun 5,9 millioner til rådighet.

Årlig bidrar hver student med ca. 200,- over semesteravgiften til organisasjonene som søker Velferdstinget om støtte. 22 studenter representerte under årets budsjettmøte 5 av byens utdanningsinstitusjoner (UiB-10, HiB-5, NHH-3, BI-2, NLA-1 og Haraldsplass-1).

Det må først presiseres at det å skulle måle velferd i kroner og øre er en utakknemlig oppgave. Den innsatsen som legges ned i byens mange studentorganisasjoner er vanskelig å sette en pris på. Frivilligheten er avgjørende for studentenes velferdstilbud. Det blir derfor en subjektiv vurdering hva som gir mest velferd, og hva som er den beste fordelingen av midlene vi deler ut.

Fredrik Bødtker, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Foto: Martin Furland
Fredrik Bødtker mener 16 kroner per student i Bergen bør være nok til Studentradioen.
Arkivfoto: Martin Furland

Som representanter må vi derfor vektlegge både den direkte og indirekte velferden tilbudet gir. Dette må sees i sammenheng med tidligere års tildeling, budsjett/regnskap, hva pengene skal brukes til, hvor mange tilbudet når, hvem tilbudet retter seg mot osv. Vi må også se på fordelingen mellom medier, idrett, kultur og støtteordninger. Samtidig er det ikke sikkert at det en student fra NHH ser på som velferd, er det samme som en på HiB ser på som velferd. I årets budsjett var det UiB sitt syn på hva som er velferd som skilte seg fra de andre representantenes syn.

HiB sin delegasjon var enstemmig enig i forslaget som ble stemt igjennom. Vi forhandlet med alle delegasjonene helt frem til det endelige vedtaket – et vedtak som etter vår mening gir det beste resultatet for studentene i Bergen av forslagene som lå i bordet.

Studentradioen ble tildelt 200 000,- mindre enn det budsjettkomiteen foreslo i sin innstilling. Det er et stort kutt, i et godt velferdstilbud. Likevel mener vi at det er vanskelig å forsvare innstillingen som ville gitt 22 kroner per semesteravgift. Det har ikke noe med produktet, men velferden radioen gir til studentmassen som helhet. I en årrekke har radioen økt gradvis mot et nivå som etter mitt syn er alt for høyt, og vanskelig å forsvare. I år ble en ny nestlederstilling i velferdstinget prioritert over studentradioen. Dette vil forhåpentligvis føre til større og bedre politiske velferdstiltak, som vil gi positive ringvirkninger for alle studentene i Bergen. Det vil også frigjøre kapasitet til å gjennomføre kampanjer og samarbeid på tvers av institusjonene.

Les også: – Hva er galt med studentradioen?

I 52 år har K7 Bulletin vært et alternativ til Studvest med høy journalistisk kvalitet. De ble i år tildelt 120 000,-. Dersom de ikke ble prioritert i årets tildeling, ville vi lagt ned en avis med et stort potensiale. Dårlig styring har de siste årene ført til at K7 ikke lenger har vært en avis for hele Bergen. Det er ikke dermed sagt at de aldri kan bli det igjen. Flertallet i Velferdstinget ble under lørdagens budsjettmøte overbevist om at K7 igjen kan reise seg og tilby Bergens studenter en god avis med innhold fra hele byen. Om dette var en feil prioritering vil vise seg, men intensjonen i tildelingen står fast.

Budsjettet for 2016 er et budsjett som viderefører satsingen på idrett. De viktige tjenestene som juss- og økonomiformidlingen tilbyr får også i år støtte. Kulturstyret (KS) får en økning i 160 000,- fra i fjor. Studentorganisasjoner som Kronbar, BTS, Hulen, Ad Fontes, Immaturus m.fl. får hvert år betydelige tildelinger fra KS. Med denne økningen kan flere organisasjoner tilby et bredt og godt velferdstilbud for studentene i Bergen.

Dersom det ikke går an å lage radio for 450 000,- må vi forberede oss på en hverdag uten studentradio.

Budsjettfordelingen handler ikke om hvilke institusjoner som får mest. Det handler om hvilke organisasjoner som kan tilby mest velferd for flest studenter. Det er umulig å måle dette i kroner og øre. Derfor vil det i etterkant være uenighet om de riktige prioriteringene er gjort. Lørdagens tildeling vil føre til at studentradioen må gjennomføre endringer. 450 000,-, eller 16,- per student i Bergen bør likevel være nok. Siden 2009 har Velferdstinget hvert år bedt radioen komme med tall på hvor mange studenter som hører på studentradioen. Hvert år siden 2009 har radioen argumentert med at det koster penger å finne ut av dette. Til tross for årlig økning i tildelingen har vi fortsatt ikke fått overlevert faktiske tall på lyttere. Når det i år kuttes i radioen er dette altså med bakgrunn i en subjektiv vurdering på hvor mange studenter radioen når ut til. Dette har medført at flertallet i Velferdstinget prioriterte andre velferdstilbud i årets budsjettfordeling. Likevel er studentradioen innvilget 450 000,-. Det er mye penger, og det viser at radioen er en viktig del av velferdstilbudet i Bergen. Dersom det ikke går an å lage radio for 450 000,- må vi forberede oss på en hverdag uten studentradio.

Det ville vært veldig trist.

Bakgrunn: Det bærer preg av hestehandel

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!