– Veldig mye har gått på nære relasjoner

Tollak Mikal Kalderheim er masterstudent ved NTNU Ålesund, sentralstyremedlem i Senterungdommen og i begynnelsen av juni 2016 tok han over som styreleder i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF).

Det kan se ut til å bli et kort verv ettersom Kunnskapsdepartementet i september bestemte at de tre fusjonerende høgskolene sine studentsamskipnader også skal slås sammen til «Studentsamskipnaden på Vestlandet»

– Får studentene i Sogn og Fjordane et dårligere tilbud når SISOF slås sammen med samskipnadene i Bergen og Stord/Haugesund?

– Jeg tror vi kan få det bra med SIB også, men jeg tror nok utviklingsmessig, strategisk, at det er greit å ha et avgrenset geografisk område. Det er min overbevisning og ligger til grunn for mye av det jeg har stått for og det var det jeg ble valgt av parlamentet ved Høgskolen i Sogn og Fjordane på også. Veldig mange av de løsningene vi er fornøyde med har vi fått til i nært samarbeid med lokale myndigheter og lokale aktører.

– Vil ikke SIB klare å få til det samme?

– Det blir veldig hypotetisk. Veldig mye har gått på nære relasjoner. Det er kort vei mellom beslutninger, både i SISOF, men også i Sogndal Fotball, Sogndal Kommune, fylkeskommunen, Førde Kommune. Nå driver vi og jobber med et tomteprosjekt der oppe, veldig kort vei. Vi har hatt store fordeler med det, det er jeg veldig redd for å miste. Og når jeg heller ikke ser noe å tjene på en sammenslåing..

Foto: Karoline Skarstein
Foto: Karoline Skarstein

– Det kan godt hende at det kommer litt ekstra penger

24. september publiserte Sogn Avis et leserinnlegg skrevet av HiSF-student og tidligere UiB-student Sindre Dueland der han blant annet skrev:

«I Bergen er det billigere studentboliger enn i Sogndal. Ikke bare finnes det rimeligere botilbud; relativt til markedspris i byene er SIB-boligene langt rimeligere enn det SISOF tilbyr. Men det er mer enn bare boliger, SiB har en velutviklet barnehagetjeneste, som SISOF ikke kan måle seg med. SiB har det beste studenthelsetilbudet i landet…»

– I innlegget til Sindre Dueland lister han opp en rekke områder SIB har bedre resultater på, som blant annet helsetjenestene. Er ikke dette ting vi kan tjene på?

– Det kan godt hende at det kommer litt ekstra penger, men SIB har også en veldig begrenset økonomi. Jeg tror vi har styrt økonomien relativt godt sammenlignet med andre samskipnader. Vi har en god økonomi. Så er det klart at man kan sikkert få enkelte stordriftsfordeler.

– Hva er du mest bekymret for?

– Det strategiske arbeidet. Det jeg er mest redd for er når vi skal ha tak i tomter eller tilsvarende prosjekt som krever nært samarbeid, som krever en god dialog, så tror jeg at det blir vanskelig.

 

Frykter maktesløs regionsdirektør

Kalderheim har vært opptatt av direktørrollen, og det at studentene i Sogn og Fjordane kanskje ender opp med en direktør med kun personalansvar.

– Dette er ikke avklart, men det er kanskje en av de tingene jeg synes er litt fortvilende. Det er ikke avklart.

Han håper at SiB skal klare å ha kontakt med lokale tomtetilbydere og næringsliv selv om løsningen blir en personaldirektør.

– Om det er 30.000 studenter i Bergen under SiB, hvorfor trenger vi en egen direktør for bare 3000 studenter her oppe?

– Jeg tror det blir best med en direktør lokalt som har strategisk ansvar og som faktisk har noe hen skulle ha sagt. Det er litt av utfordringen, når man skal dra på møter med lokale interessenter, så bør man ha en del ansvar.

Nåværende SISOF-direktør Randi Marie Sjøholt. Foto: Karoline Skarstein
Nåværende SISOF-direktør Randi Marie Sjøholt. Foto: Karoline Skarstein

Vet lite før etter nyttår

I et innlegg publisert 17.oktober skriver leder av Studentparlamentet ved HiSF at:

«Samskipnadene ble som kjent ikke enige om betingelsene for en fusjon og KD tok beslutningen på vegne av dem. I vedtaket deres står det at «Det vil være opp til det nye styret for å treffe beslutninger om intern organisering av studentsamskipnaden». Jeg synes det er direkte ansvarsløst av KD å spille ballen rett tilbake til to uenige samskipnader uten å legge premisser for en likeverdig fusjon.»

– Når kan vi begynne å se noe konkret om hvordan den nye samskipnaden vil bli?

– Det er det som er problemet. Slik det ligger an til nå blir det mest opp til det nye styret og de vil være aktive fra 1.1.17 og så kommer det an på hvor raskt de ønsker å jobbe med profilering, ny strategi, og lignende.

 – Den nye organisasjonen er oppe ved årsskiftet, men man vet ikke nødvendigvis hvordan den blir fra starten av?

– Ikke strategisk. Vi har arbeidsgrupper som går på drift, økonomi, kantine og så videre. Så driften blir satt i gang fra første i første med felles økonomisystem og alt det, men de strategiske beslutningene blir jo tatt av det nye styret. Det blir en litt midlertidig organisasjon i starten.

Tollak peker på at han har troen på en sammenslått samskipnad, at den vil blir bra, men at han også tror SISOF ville kunne gjort det bedre alene.

– Så det blir enda bedre om dere får gjøre det selv, men det skal bli bra uansett?

– Ja. Det er jo bare å se hva de har fått til i Bergen, det er jo bra. Men så sier jeg igjen at mye av det vi har fått til lokalt er basert på litt sånn; noen kjenner noen der, beslutningen blir tatt fort og vi klarer å omstille oss.

– Løs og ledig lederstil, som Knut vel skrev i innlegget sitt?

– Ja, egentlig. Det er jeg redd forsvinner og da tror jeg at vi taper en del ting. Så ser jeg jo igjen at vi også kan få en del ting, men så tror jeg at vektskåla heller mot oss. Jeg heller mot SISOF.

Author: Karoline Skarstein