Velkommen til Høgskulen på Vestlandet

«Den offisielle åpningen av Høgskulen på Vestlandet klarte definitivt å legge byggesteinen for en felles vestlandsidentitet»

Fra 1. januar i år kunne studenter og ansatte ved tidligere HiB, HSH og HiSF smykke seg med ny institusjonstilhørighet, og i dag ble fusjonen markert på den offisielle åpningen av Høgskulen på Vestlandet. Den offisielle åpningen var samkjørt, og ble avholdt i Haugesund, Sogndal og Bergen, med live-stream tilgjengelig for alle som ville få med seg det storslåtte arrangementet.

Les også samtlige styrer vedtar fusjonsforhandlinger.

For storslått var det, og selveste statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad var kalt inn på teppet for å delta på åpningen. De tre var tilstede i henholdsvis Sogndal, Haugesund og Bergen.

 

Startet ballet

Fargespill, kåret til årets Hordalending i 2016, åpnet

Fargespill åpnet og avsluttet den offisielle åpningen av Høgskulen på Vestlandet. Foto: Ida Austgulen
Fargespill åpnet og avsluttet den offisielle åpningen av Høgskulen på Vestlandet. Foto: Ida Austgulen

showet med en russisk folketone. «Mektig og kraftfullt, som det kanskje blir når tre høgskoler skal fusjonere til én”, sier konferansier Arne Møller.

Dette ble videre understreket av alle innlederne. Rektor ved den nye institusjonen, Berit Rokne, var tilstede i Sogndal, og trakk frem den nye institusjonens universitetsambisjoner, som skal ha en profesjonsrettet profil.

Målet er at den nye institusjonen skal svare til nasjonale og internasjonale standarder. Rokne trakk frem at det i tiden fremover blir viktig å videreutvikle studiestedene for å ivareta regionstilhørigheten, samtidig som man skal skape noe nytt og felles. Rokne kommenterer at “Det er kraft og utholdenhet i Vestlandsfolket”, noe som blir tatt imot med humring fra salen. Avslutningsvis takker hun for besøk av statsminister Erna Solberg, og påpeker at regjeringens tilstedeværelse vitner om at fusjonen er viktig for hele Norge, og ikke bare for Vestlandet.

“Det å fusjonere er ikke å miste seg selv; det er å bli noe bedre sammen med noen andre”

Alle innlederne holdt fokus på at den nyfusjonerte Høgskulen på Vestlandet nå har mulighet til å starte noe nytt, og statsministeren pekte blant annet på deler av den opphetede debatten som har vært knyttet til fusjoner i sektoren. “Det å fusjonere er ikke å miste seg selv; det er å bli noe bedre sammen med noen andre”.

Solberg kunne også komme med den gledelige nyheten om at Høgskulen på Vestlandet vil bli tildelt ytterligere 39 millioner til arbeidet mot å bli én institusjon, til stor jubel i salen.

Avslutningsvis ble det lagt vekt på at Høgskulen på Vestlandet skal sikre at studenter og ansatte besitter kunnskap som til en hver tid svarer til samfunnets behov. “Dere skal bidra til at alle får være en del av et samfunn hvor vi alle får muligheten til å bruke evnene våre”, avsluttet statsministeren, før hun på symbolsk vis åpnet Høgskulen på Vestlandet med “trådløs makt”.

 

Samarbeid mellom de tre fusjonsregionene siden vikingtiden

Marit Synnøve Vea, leder for Avaldsnes Arkeologi og Forskningsprosjekt, la i sin innledning vekt på at samarbeidet mellom Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane har eksistert siden Harald Hårfagres tid – den tiden da vestlandsfjorden var blant de viktigste stedene for bosetting. Vea påpekte at denne tiden ga mot til nye tanker og ideer, noe som ble spilt videre av både kunnskapsminister Isaksen og statssekretær Haugstad.

isaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på den offisielle åpningen av Høgskulen på Vestlandet. Foto: Ida Austgulen

Isaksen startet med å presisere at dette er en viktig dag for både Norge og Vestlandet. Vestlandet er nå inne på en sti som binder regionen sammen, noe som på sin side vil bety noe for de som bor her nå, men også for de som kommer i fremtiden.

Fusjonsprosessen har allerede munnet ut i flere store samarbeidsprosjekter, og med hele 16000 studenter vil Høgskulen på Vestlandet bli en stor og kraftig institusjon med gode bidragsmuligheter i den store, globale kunnskapsverden.

 

Tre sterke, engasjerte regioner

Statssekretær Haugstad trakk på sin side frem tre ting som gjør at fusjonen lykkes; sterkt lokalt engasjement og vilje til å lykkes i nærregionene, bevissthet om egen kompetanse og styrker kombinert med respekt for kompetanse og styrker ved de andre regionene ved den nye institusjonen.

På spørsmål fra konferansier Arne Møller, svarte Haugstad på hva en fusjon kan gi som et tett faglig samarbeid ikke kan gi.

«Ved en fusjon får man en felles skjebne, felles seire, og felles suksess. Man får en opplevelse av å lykkes sammen. Summen av de fem campusene blir mer enn de tre institusjonene har vært til nå. Studentene som allerede er tilknyttet den nye institusjonen vil nok raskt merke forskjell ved at man kan trekke på det beste av fagressurser fra de tre tidligere institusjonene».

Avslutningsvis pekte Haugstad på at det er viktig å beholde selvbevisstheten som har preget de tidligere institusjonene med nysgjerrighet på hverandre, og bruke denne nysgjerrigheten til å skape noe nytt og bygge nye faglige muligheter.

Den siste som får ordet er Kristine Elsa Krokli, leder for det tidligere Studentparlamentet ved Høgskolen Stord/Haugesund. Hun startet med å minne alle tilhørerne på at studentene spiller en viktig, kanskje den viktigste rollen i høyere utdanning.

“Det er studenttillitsvalgte og ansatte som arbeider på spreng for at denne overgangen skal bli så smidig som overhodet mulig”, sa hun, og poengterte at det nye studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet vil være et slagkraftig studentdemokrati med 16000 studenter i ryggen.

«Høgskulen på Vestlandet kommer til å bli best i landet til å utdanne dyktige fagfolk som sammen tar hånd om vår fremtid»

Krokli avsluttet med at hun har troen på at Høgskulen på Vestlandet kommer til å bli best i landet til å utdanne dyktige fagfolk som sammen tar hånd om vår fremtid.

 

Vestlandsættet underholdning

I tillegg til den storslåtte åpningen fra Fargespill, var Anderz Eide, skuespiller fra Fusa, og Thea Hjelmeland, tidligere spellemannsprisvinner fra Førde, invitert for å underholde de oppmøtte og andre tilhørere. Eide fremførte Ivar Aasens “Mellom bakkar og berg”, akkopagnert av gitarspill fra Nils Einar Vinjor.

Den offisielle åpningen av Høgskulen på Vestlandet klarte definitivt å legge byggesteinen for en felles vestlandsidentitet.

Fikk du ikke med deg åpningen? Du kan se hele sendingen her.

Author: Ida Austgulen