– Vi kan ikke bare skape søppel for å skape søppel

Studentsamskipnaden i Bergen har i år bestemt at den velkjente kaffeavtalen kun kan fornyes ved kjøp av ny kopp, i motsetning til forrige semester hvor man kunne velge bare å fornye oblatet. Dette får studenter til å reagere.

Vegard Austli Kjøsnes er student ved Høgskolen i Bergen, og har vært flittig bruker av kaffeavtalen siden høsten 2015. Han var fornøyd med å få fornye kaffeavtalen ved å kjøpe nytt oblat etter nyttår. Nå er han kritisk til at han blir tvunget til å bytte ut koppen, til tross for at den gamle koppen fortsatt fungerer strålende.

– Etter å ha kjøpt koppen ble jeg forbannet og tenkte at dette ikke går an, så jeg måtte skrive en e-post til SiB.

I e-posten til SiB, som Kontrast1 har fått tilgang til, etterspør han en begrunnelse på det han omtaler som sløseri.

– De hevder at det handlet om slitasje på koppene, noe jeg mener er et litt tynt argument, sier han før han plukker fram sin gamle SiB-kopp fra sekken.

Han holder fram en kopp som ikke viser tegn til slitasje.

– Det ser ut som at innsiden er laget av hardplast, og det er oppgitt at en ikke skal vaske den i maskin. Derfor går jeg ut i fra at slitasjen det er snakk om er av en ytre estetisk karakter.

I svaret fra Studentsamskipnaden får han også vite at de har slitt med misbruk og manglende registrering. Det nye designet på koppene skal derfor hjelpe de ansatte med å se hvem som har gyldig kaffeavtale. Dette mener Kjøsnes heller bør handle om et holdningsarbeid blant studentene, og at det ikke er verdt å gjøre hundrevis av kopper overflødige for. Han tror heller ikke at de ansatte i kaféene har ressurser til å passe på dette i et tilstrekkelig omfang uansett.

14138997_10205269815865097_133120161_o
Ny og gammel kopp. Foto: Martin Furland

Kjøsnes skryter av SiBs miljøfokus på andre områder, men mener at dette ikke følges opp på en god måte med den avgjørelsen som nå er gjort om å skrote brukbare kopper.

– SiB, som er en såpass stor organisasjon, har mulighet til å legge til rette for at veldig mange mennesker kan gjøre gode miljømessige valg, mens denne avgjørelsen vil føre til svært mange dårlige valg. Det synes jeg er tragisk.

Han avslutter med å framheve at han ser at SiB gjør mye bra med tanke på bærekraftige valg, men at årets gjennomføring av kaffeavtalen viser at de fortsatt har et utviklingspotensiale.

En annen student som ikke er fornøyd med at studentene pålegges å bytte ut koppen ved fornying av kaffeavtalen, er Magnus Albert Gregusson.

– Det virker veldig ulogisk at vi ikke skal kunne bruke denne her igjen, sier han mens han viser fram sin oransje kopp fra forrige semester.

Samtidig forteller han at han mener studenter bør kunne gå foran i å redusere forbruket.

– Vi kan ikke bare skape søppel for å skape søppel.

Han forteller at han ikke forstår hvorfor man ikke skal kunne bruke den gamle koppen dersom man ønsker dette.

Åpner ikke for gamle kopper

Direktør for SiB-kafé Ørjan Vågstøl sier til Kontrast1 at han har forståelse for at noen av studentene blir frustrerte av at de må bytte kopp, men forteller at koppens varighet er en av faktorene som avgjør at de har valgt å bytte kopp nå.

– Vi estimerer denne type kopp til å vare omlag 1 år, for at koppen skal kunne fungere optimalt med tanke på varme og lekkasje. Noen kopper vil kunne vare lengre og andre ikke, derfor har vi måttet sette en grense som gjelder for alle. Selv om koppen fungerer nå, er de ikke sikkert den fungerer optimalt slik vi ønsker om en måned, da også studenter bruker koppen ulikt.

Videre forteller han, som han også sa i e-posten til Kjøstad, at koppene er byttet ut med et nytt design for å synliggjøre hvem som har gyldig kaffeavtale dette semesteret.

Hvor mange kopper er det forventet at blir skrotet som følge av denne utbyttingen?

– Når det gjelder «skroting» av kaffekoppene, så håper vi jo selvsagt at kaffekoppene fortsatt har et liv utenfor SiB sin tjeneste. Det er vanskelig å si hvor mange kopper som «skrotes» som en følge av utbyttingen. Som miljøfyrtårn er kaffeavtalen også viktig, og takket være avtalen har vi redusert avfallsmengden av emballasje med 60%. En reduksjon vi er stolt over.

Vågstøl avslutter med å forsikre om at innspillene fra studentene tas med videre.

– Vi vil naturligvis ta med oss alle synspunkter videre. Både type kopp, kvalitet, estimert varighet, design og pris er med i vurdering når vi skal kjøpe inn kopper neste gang.

Author: Martin Furland