– Vi tar med oss kritikk

Tekst av Knut Almås Anfinset, leder, Studentparlamentet HiSF

Jeg takker for at jeg er gjort oppmerksom på at praksisen vår ved at de vanlige styremedlemmene har stemmerett er å komme demokratiet i forkjøpet.

       Bakgrunn: Historien om et ansiktsløst parlament i Sogn og Fjordane

Jeg ser at det fint kan tolkes som et brudd på UH-loven. Praksisen er, som dere kommenterer, nokså uvanlig. Ordningen ble tatt opp på fjorårets møte der vedtekter og stemmerett ble revidert. «Etter grundig avstemning», som det står i protokollen, valgte Studentparlamentet før sommeren at de ønsket at styremedlem (ikke leder/nestleder) har stemmerett i parlamentet.

Vi nærmer oss tidspunkt for fusjon og tar med oss kritikk og innspill inn i den nye organisasjonen når det gjelder valg av studentrepresentanter. Det nye øverste studentpolitiske organet ved HVL kommer ikke til å bygge på dagens ordninger til parlamentet ved HiSF.

Når det er sagt stiller jeg meg undrende til at det blir kommentert at jeg ikke svarer media. Jeg har svart de gangene vi har fått forespørsler fra ulike media, noe vi selvsagt skal og kommer til å gjøre også i tiden framover. Flere ganger har jeg også frontet saker i media på eget initiativ, noe en parlamentsleder bør gjøre dersom studenten skal bli hørt.

Legger ved tre eksempler på dette:
http://khrono.no/debatt/studentenes-samskipnad-kds-fusjon

https://www.nrk.no/sognogfjordane/han-fryktar-studentane-i-fylket-star-att-som-taparar-1.13119906

http://khrono.no/2016/09/vi-foler-oss-overkjort

 

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!