Vil at nasjonal deleksamen skal telle på sluttkarakteren

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) publiserte i dag de første resultatene av nasjonal deleksamen i matematikk. Nå vil de at den skal telle på sluttkarakteren.

I desember i fjor deltok lærerstudenter ved flere institusjoner nasjonal deleksamen i matematikk. Resultatet er nå klart, og lærerstudentenes snittkarakter er C.

Karakterfordelingen ved Høgskolen i Bergen satt opp mot nasjonalt snitt. Illustrasjon: NOKUT
Karakterfordelingen ved Høgskolen i Bergen satt opp mot nasjonalt snitt. Illustrasjon: NOKUT

Høgskolen i Bergen over snittet

Fra Høgskolen i Bergen var det 40 grunnskolelærerstudenter som deltok. 33 av disse studerte ved første semester, mens de resterende sju studerte ved sitt sjuende semester. HiBsterne fikk en snittkarakter på 3.1, mens landssnittet er 2.8. Dette plasserer HiB på fjerdeplass, mens Høgskolen i Oslo og Akershus troner toppen med et snitt på 3.4.

Karakterfordelingen på den nasjonale deleksamenen viser at HiBs fordeling er rimelig lik den nasjonale, men de har en litt større andel C og ca. 5 prosentpoeng mindre andel D og F.

HiB var eneste institusjon som deltok fra Bergen.

Bør telle på sluttkarakteren

Nasjonal deleksamen er en isolert deleksamen, noe som gjør at selv om karakteren kommer på vitnemålet, så er den ikke tellende. Studenter kan altså møte opp på eksamen og stryke, men likevel få godkjent utdanningen. NOKUT konkluderer med at karakteren bør telle på studentenes sluttkarakter.

– NOKUT foreslår at man i fremtiden kun avholder integrerte nasjonale deleksamener. Altså at de nasjonale deleksamenene blir tellende. Dette kan gjøres ved at resultatet på den nasjonale deleksamenen teller som en viss prosentandel på en avsluttende karakter i et emne, eller at karakteren på den nasjonale deleksamenen er den eneste vurderingen studentene får i et emne, heter det i rapporten fra NOKUT.

Ikke snillere lokalt

NOKUT har sammenlignet de nasjonale deleksamenene med studentenes ordinære eksamen der dette har vært tilgjengelig, og dette har vist at institusjonene ikke er «for snille» med karakterene sammenlignet med deleksamenen.

– Resultatene fra de ordinære eksamenene var noe svakere enn fra nasjonal deleksamen, men her er det viktig å poengtere at de ordinære eksamenene dreier seg om hele pensumet og at det derfor ikke er unaturlig at resultatene er noe svakere.

Du kan lese hele rapporten fra NOKUT her.

Author: Martin Furland