VT: Bystyret må ta studenters psykiske helse på alvor

Bystyret i Bergen skal onsdag 19.10 behandle kommunens «Plan for psykisk helse» for de neste fire årene og Velferdstinget i Bergen ønsker at også studentene blir en tydeligere del av denne planen.

Se «Plan for psykisk helse 2016-2020»

I kapittel tolv som omhandler «Noen særlig utsatte grupper» foreslår Velferdstinget å legge til et ekstra punkt lydende:

«Studenter Bergen har over 30 000 studenter, og i 2014 rapporterte rundt 20 % av disse om alvorlige psykiske symptomplager. Det er dobbelt så mange som i befolkningen i samme aldersgruppe forøvrig. I 2010 var det 13 % som rapporterte om alvorlige psykiske symptomplager»

Leder i Velferdstinget, Linnea Reitan Jensen forteller at Velferdstingets «endringsforslag» er sendt til alle partiene i byrådet, men at foreløpig er det usikkert hva som kommer til å skje med forslaget.

 

farge-vt-liggende
En folkehelseutfodring

SHoT2014-undersøkelsen viste at studenter jevnt over oftere har psykiske helseplager enn jevngamle ikke-studenter, noe også Velferdstinget påpeker i innspillet til bystyret.

«Studenter er en befolkningsgruppe med unike utfordringer innenfor psykisk og fysisk helse. Velferdstinget mener at dette må møtes ved at dette faktum anerkjennes på nasjonalt politisk nivå som en folkehelseutfordring»

Videre skriver VT:

«Studentene skal ikke måtte betale for egne helsetjenester fordi kommuners helsetjeneste ikke imøtekommer deres behov. Det må utarbeides en bedre økonomisk og operativ arbeidsdeling mellom helseregionene og samskipnadene»

 

Author: Karoline Skarstein